Na czym może polegać konflikt interesów? Quiz

Fraudbuster
Fraudbuster Pogromca Korupcji i Nadużyć
kontakt

Fundacja Batorego przygotowała quiz, który ma pomóc w zrozumieniu, w jakich sytuacjach może nam grozić konflikt interesów. Quiz został opracowany z myślą o pracownikach sfery publicznej, ale z konfliktem interesów może mieć do czynienia każdy.

Quiz składa się z 10 pytań. W każdym z nich najpierw przedstawiana jest szczegółowo sytuacja, w jakiej znalazł się pracownik. Do wyboru są trzy odpowiedzi. Wybrana odpowiedź jest oceniana, jako: prawidłowe zachowanie, wątpliwe zachowanie albo nieprawidłowe zachowanie. Zacytowana jest też podstawa prawna. Przy czym autorzy quizu stawiają poprzeczkę wyżej niż stanowią to przepisy.

Pytania dotyczą np. podejmowania dodatkowego zatrudnienia, przyjmowania prezentów, współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi czy udziału w ciałach doradczych, konsultacyjnych i monitorujących.

Jedno z pytań dotyczy relacji osobistych. Sytuacja, w skrócie, przedstawia się następująco. Urzędnik został powołany do komisji, która ma wyłonić osoby do zespołu mającego dokonać przeglądu przepisów i zaproponować ich zmianę. W zespole będą między innymi pracować eksperci zewnętrzni i będą za to wynagradzani. Pech chciał, że wśród kandydatów znalazło się dwóch kolegów ze studiów urzędnika. Z jednym z nich nadal utrzymuje bliskie stosunki i spędza razem wakacje.

Możliwe są trzy odpowiedzi: urzędnik nie ujawnia faktu znajomości, albo powiadamia szefa, ale razem uznają, ze nie ma to znaczenia, bo decyzje podejmuje zespół. Trzecia możliwość to powiadomienie szefa i wyłączenie się ze wszystkich czynności związanych z owymi znajomymi. Wyłączenie się jest oczywiście najwłaściwszym wyjściem z sytuacji.

Autorzy zaznaczają, że polskie przepisy na temat relacji osobistych mogących rodzić konflikt interesów są bardzo ogólne. „Oczywiście nie każdy przypadek znajomości z osobą, co do której podejmuje się określone decyzje, rodzi konflikt interesów. Zawsze musi podlegać ocenie to, czy relacje łączące urzędnika z tą osobą są na tyle silne, że mogą przeważać nad jego bezstronnością. Należy to rozpatrywać z dwóch punktów widzenia: po pierwsze – samego urzędnika (czy mimo ujawnionej znajomości będzie w stanie podejmować decyzje bezstronnie) oraz po drugie – urzędu (czy istnieje ryzyko postawienia zarzutów urzędowi, że dopuścił do sytuacji braku bezstronności w podejmowaniu rozstrzygnięć). Przy czym oba te elementy należy traktować łącznie” – wyjaśniają autorzy quizu. Zaznaczają też, że w ocenie ryzyka braku bezstronności najważniejsze jest wewnętrzne przekonanie urzędnika. To on, bowiem wie jak wygląda dana znajomość.

Zachęcamy do rozwiązania quizu. Sprawdzimy w ten sposób na ile jesteśmy wyczuleni na ewentualny konflikt interesów.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>