Malejący apetyt czy rosnąca pomysłowość oszustów?

W ciągu ostatnich dwóch lat spada liczba prób wyłudzenia kredytów – wynika z raportu InfoDOK przygotowanego w ramach kampanii informacyjnej Systemu Dokumenty Zastrzeżone. Jednocześnie kwoty, które usiłują wyłudzić oszuści, nieznacznie rosną. 

Na radość jest jednak za wcześnie, gdyż ww. raport analizuje tylko udaremnione próby oszustwa. Instytucje finansowe niechętnie dzielą się bowiem informacjami na temat oszustw, których nie wykryto przed wypłatą pieniędzy. Nie chcą ujawniać ani rzeczywistej skali zjawiska, ani wyłudzonych kwot. Jednocześnie bankowość elektroniczna oferuje coraz to nowe usługi. Szybko rośnie rynek bankowości mobilnej. Oszuści stale szukają luk w zabezpieczeniach wszystkich oferowanych przez banki nowości i jak się można domyślać, znajdują je. Dlatego trudno jest analizować zjawisko oszustw bankowych kompleksowo.

Średnia kwota kredytu, którego próbę wyłudzenia udaremniono, w ostatnim kwartale spadła. W dłuższym czasie daje się jednak dostrzec stały rosnący trend. Jak widać, oszuści usiłują zdobywać za jednym razem coraz większe korzyści. Potwierdzają to też dane zawarte we wzniankowanym  raporcie: największa udaremniona próba wyłudzenia kredytu w I. kwartale 2012 r. wyniosła niespełna 2,3 mln zł, by w II. kwartale wzrosnąć z górą o połowę i osiągnąć ponad 3,5 mln zł. 

 

 

 

Wyłudzenia z użyciem kart

Z danych raportu Europejskiego Banku Centralnego „Report on Card Fraud” wynika, że przeciętny mieszkaniec Polski, posiadacz jednej karty kredytowej, dokonał w 2010 r. 40 transakcji na łączną kwotę 2283 euro. Dane w tym raporcie, dotyczące skali wyłudzeń za pomocą kart, są co prawda podane w rozbiciu na kraje, ale nazw konkretnych krajów nie podano.

Skalę oszustw dokonywanych w Polsce przy pomocy kart kredytowych obrazują dane dotyczące obszaru SEPA (Single Euro Payments Area). Wynika z nich, iż przeciętny poziom wyłudzeń z użyciem kart wynosi 0,04% wartości wszystkich wykonanych z ich użyciem transakcji. W 2010 roku w Polsce „plastikowymi pieniędzmi” zapłaciliśmy w sumie 354,1 mld zł. Łatwo oszacować, iż oszuści wzbogacili się najpewniej o blisko 142 mln zł.

 

[1] InfoDOK, „Raport o dokumentach”, http://www.DokumentyZastrzezone.pl

[2] Informacja o kartach płatniczych – IV kwartał 2010 r.,

 http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemplatniczy/karty/informacje_kwartalne.html


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>