Lek na zatory płatnicze

Fraudbuster
Fraudbuster Pogromca Korupcji i Nadużyć
kontakt

Ustawa, która ma zlikwidować, albo przynajmniej ograniczyć zatory płatnicze, jest w Sejmie. Skraca ona maksymalny czas zapłaty za zakupiony towar czy usługę. Szczególnie chroni małe i średnie podmioty gospodarcze.

Zatory płatnicze są codziennością polskiej gospodarki. Na zbytnio opóźniające się płatności skarży się nawet 90% firm. Ponad połowa firm czeka na zapłatę ponad dwa miesiące.

Firma A płaci z opóźnieniem firmie B za dostarczony towar. W związku z tym firma B nie ma pieniędzy, żeby kupić materiały do produkcji w firmie C. Bierze, więc towar od firmy C obiecując, że zapłaci później. Firma C nie ma pieniędzy, więc płaci z opóźnieniem pracownikom i zalega z zapłatą ZUS. Firmy, najczęściej duże, zamiast wziąć kredyt w banku, który jest drogi, wymuszają kredytowanie przez kontrahentów. Taki łańcuszek. Silni i więksi przeżywają, a mniejsi i słabsi padają.

W projekcie, który trafił do Sejmu, proponowane jest skrócenie do 30 dni terminu zapłaty w przypadku, gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny. Wydłużenie tego terminu ma być niemożliwe. Wyjątkiem mają być podmioty lecznicze, gdzie termin ma wynosić maksymalnie 60 dni.

W przypadku firm spoza sektora publicznego, gdy wierzycielem jest firma mała lub średnia, a dłużnikiem duża, maksymalny czas płatności ma wynieść 60 dni. Jeśli w umowie znalazłby się dłuższy termin zapłaty, ma on być z mocy prawa nieważny.

Firmy równorzędnej wielkości mogą zawrzeć w umowie zapis o terminie płatności dłuższym niż 60 dni. Jednak w przypadku, gdy dojdzie między nimi do sporu, to dłużnik będzie musiał udowodnić, że ustalony termin zapłaty nie był rażąco nieuczciwy. 

Największe firmy, których dochód przekracza rocznie 50 milionów euro, będą musiały raportować ministrowi właściwemu do spraw gospodarki stosowane terminy zapłaty. Sprawozdania te mają być dostępne publicznie. Ma to pomóc mniejszym podmiotom w unikaniu kontraktów z formami odpowiedzialnymi za zatory płatnicze.

Firmy, które będą odpowiedzialne za najdłuższe zatory płatnicze mają być przywoływane do porządku przez UOKiK karami administracyjnymi. Jednocześnie wymuszanie na kontrahentach kredytowania własnej działalności ma się zwyczajnie nie opłacać. Odsetki ustawowe mają zostać podniesione do poziomu wyższego niż koszty kredytu oferowanego przez banki.

Bardzo ciekawe jest stanowisko Polskiej Izby Handlu w sprawie ustawy. Organizacja zgadza się, że w przypadku artykułów spożywczych termin 60 dni na zapłatę jest właściwy. Natomiast w branżach, takich jak: wyposażenie mieszkań, artykuły budowlane, sprzęt ogrodniczy, sprzęt elektroniczny itp., takie ograniczenie nie powinno być stosowane, bo te artykuły rotują wolniej, a popyt podlega sezonowym wahaniom. Zapłata dostawcy następuje często dopiero jak sklep sprzeda towar. 

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>