Kto popełnia nadużycia, czyli profil sprawcy

W jednej z naszych poprzednich publikacji poddaliśmy analizie zależność pomiędzy wiekiem pracownika a ryzykiem popełnienia przez niego nadużycia. Dzisiaj bliżej przyjrzymy się innym cechom charakterystycznym dla statycznego sprawcy nadużyć gospodarczych.

Co dwa lata, ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) publikuje „Raport do narodów” (Report to the Nations) na temat oszustw i nadużyć gospodarczych występujących w dziewięciu regionach (Europa Wschodnia i Azja Zachodnio-Centralna, Europa Zachodnia, Bliski Wschód i Północna Afryka, Azja Południowa, Azja Wschodnia i Region Pacyfiku, Afryka Subsaharyjska, Kanada, Stany Zjednoczone, Ameryka Łacińska i Karaiby). Na podstawie wyników przeprowadzonych badań, stowarzyszenie opracowuje zestaw cech charakterystycznych dla statystycznego sprawcy nadużyć w poszczególnych częściach świata.

W świetle raportu z 2016 roku, w naszym regionie jest to mężczyzna w wieku 40 lat z wykształceniem wyższym, będący pracownikiem organizacji w obszarze sprzedaży. Szczegółowe rozbicie na poszczególne cechy zostało przedstawione poniżej.

Jako audytorzy śledczy w naszej codziennej pracy spotykamy statystycznych sprawców nadużyć, odpowiadających rysopisowi przedstawionemu przez ACFE. Jednakże, obserwujemy również dodatkowe cechy oszustów, np.

  • bycie w związku małżeńskim,
  • posiadanie dwójki dzieci,
  • prowadzenie aktywnego życia towarzyskiego,
  • wysoki iloraz inteligencji,
  • pewność siebie,
  • pracowitość,
  • zajmowanie stanowiska wymagającego dyskrecji w dziale finansowym, obszarze zakupów lub magazynie.

Na bazie naszych doświadczeń dodatkowo rozróżniamy sprawców nadużyć określanych jako drapieżników (szukających okazji do popełnienia nadużycia) i sprawców sytuacyjnych (dokonujący nadużycia tylko wtedy, gdy nadarza się okazja). Jednak, warto pamiętać, że sprawcą nadużycia w firmie może być każdy interesariusz, a przedstawiony profil stanowi wyłącznie pewnego rodzaju uproszczenie.

Jeśli zainteresował Państwa przedstawiony artykuł, serdecznie zachęcamy do lektury naszej publikacji na temat motywów, którymi kierują się sprawcy podczas popełniania nadużyć.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>