Kontrole trzeźwości pracowników bardzo ograniczone

Fraudbuster
Fraudbuster Pogromca Korupcji i Nadużyć
kontakt

Rutynowe kontrole trzeźwości pracowników przez pracodawcę stały się w związku z RODO niezgodne z prawem. Nie budzi to wątpliwości po wejściu w życie przepisów dostosowujących polski system prawny do rozporządzenia RODO.

Wyrywkowe kontrole trzeźwości pracowników były bardzo popularne w wielu branżach. Niekiedy były to kontrole wręcz permanentne. Według niektórych ekspertów takie działania pracodawców nie do końca były zgodne z prawem. Jednak teraz po wejściu w życie pakietu przepisów dostosowujących polskie prawo do wymogów RODO nie ma już wątpliwości, że kontrole trzeźwości, bez konkretnych podejrzeń są niezgodne z prawem. Trzeba zwrócić uwagę, że nie zwalnia to pracodawców z obowiązku dbania o bezpieczeństwo pracowników.

Dotychczas kontrole trzeźwości odbywały się na podstawie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości z 1982 roku. Według tego prawa kierownik zakładu pracy, lub osoba przez niego upoważniona nie mógł dopuścić do pracy osoby, która przyszła po spożyciu alkoholu, albo spożyła go w trakcie pracy. Obowiązek zachowania trzeźwości w pracy bywał też wpisany do regulaminów zakładowych, a złamanie go skutkowało zwolnieniem z pracy bez wypowiedzenia.

Ale bycie pod wpływem alkoholu jest dana osobową i to szczególną, bo wrażliwą. Podlega, więc pod RODO i niedawno wprowadzone polskie przepisy. Tego rodzaju dane pracodawca może przetwarzać tylko na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Ale kodeks pracy idzie dalej. Ta zgoda musi być wyrażona z inicjatywy pracownika. Nie można, więc przeprowadzić rutynowej kontroli trzeźwości – pisze „Rzeczpospolita”. 

W tej sytuacji pracodawcy musza się opierać na innych niż badanie trzeźwości przesłankach, by uznać, że pracownik jest pod wpływem alkoholu. Mogą to być nagrania z monitoringu, czy zwyczajna obserwacja. W razie podejrzeń można też wezwać policję

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>