Kodeks dobrych praktyk w farmacji

Całkiem niedawno, bo 24 czerwca 2013 Europejska Federacja Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EEPIA) zatwierdziła kodeks dobrych praktyk ws. ujawniania informacji o powiązaniach finansowych firm farmaceutycznych z przedstawicielami służby zdrowia.

EEPIA to organizacja zrzeszająca m.in. 40 głównych producentów farmaceutyków oraz 34 krajowe związki pracodawców sektora farmaceutycznego. Należy do niego również polska INFARMA, czyli Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych. EEPIA zobowiązuje kodeksem wszystkich swoich członków do ujawniania korzyści przekazywanych przedstawicielom zawodów medycznych oraz organizacjom ochrony zdrowia. Kodeks zobowiązuje do ujawniania faktów sponsorowania wyjazdów na konferencje, dotacji oraz wynagrodzeń za wygłaszanie wykładów.

Pomimo, że powyższe regulacje wejdą w życie dopiero w 2016r., pierwsze firmy farmaceutyczne już przygotowują się do nowych zasad. GlaxoSmithKline (GSK), brytyjski potentat na rynku farmaceutycznym, zamierza wprowadzić własne wewnętrzne regulacje ograniczające powiązania finansowe z lekarzami czy farmaceutami. W trosce o przejrzystość firmy jak również budowanie zaufania do przedstawicieli służby zdrowia, GSK zamierza zaprzestać bezpośredniego sponsorowania wyjazdów na konferencje oraz opłacania wykładów wygłaszanych przez lekarzy. W zamian GSK wprowadzi nowy system, według którego wszelkie dotacje oraz sponsoring będą odbywać się na wniosek niezależnych organizacji (np. uniwersytet), które będą występowały w imieniu lekarzy w kontaktach z firmą.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>