KNF wprowadza Zasady Ładu Korporacyjnego

Fraudbuster
Fraudbuster Pogromca Korupcji i Nadużyć
kontakt

Komisja Nadzoru Finansowego wprowadza Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji, które nadzoruje. Jak podkreśla KNF zasady te mają służyć prawidłowemu funkcjonowaniu i rozwojowi rynku finansowego.

KNF przyjęła jednogłośnie dokument pod nazwą Zasady Ładu Korporacyjnego na swoim 222 posiedzeniu. Wcześniej był on poddany konsultacjom z zainteresowanymi instytucjami. Jak napisano w komunikacie po posiedzeniu „Celem zasad jest podniesienie poziomu ładu korporacyjnego w instytucjach finansowych oraz zwiększenie ich przejrzystości działania, co przyczynia się do pogłębiania zaufania do rynku finansowego w Polsce”.

Zasady Ładu Korporacyjnego powinny zostać przyjęte przez instytucje nadzorowane przez KNF i stać się ważnym dokumentem w ich polityce korporacyjnej. Komisja oczekuje, że instytucje finansowe wprowadzą nowe zasady od 1 stycznia 2015 roku. Ich stosowanie będzie oceniane przy badaniu i ocenie nadzorczej (BION).

We wstępie do dokumentu zaznaczono, że jest on wynikiem dotychczasowych doświadczeń KNF w nadzorze instytucji z sektorów: bankowego, emerytalnego, ubezpieczeniowego oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych i rynku kapitałowego.

W zbiorze zasad podkreśla się, że instytucje nadzorowane przez KNF powinny spełniać najwyższe standardy staranności i profesjonalizmu w prowadzeniu działalności. Dlatego powinny one zwracać uwagę na profesjonalizm i etykę pracujących osób. Również udziałowcy tych instytucji winni działać odpowiedzialnie w ich interesie.

W kontaktach z klientami instytucje powinny dbać o rzetelne informowanie o oferowanej usłudze i co ważne w sposób zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy. Winny też informować o ryzyku związanym z daną usługą czy produktem.

Niedawna kontrola NIK wykazała, że klienci rynku finansowego w Polsce są nieskutecznie chronieni. Izba wytykała między innymi duży odsetek używanych przez instytucje finansowe wadliwych wzorców umów. Mogą to zmienić Zasady Ładu Korporacyjnego, które porządkują również te kwestie.


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>