KNF chce możliwości ustanawiania kuratorów

Fraudbuster
Fraudbuster Pogromca Korupcji i Nadużyć
kontakt

KNF chce uzyskać w szczególnych przypadkach prawo ustanawiania kuratorów w spółkach giełdowych. Uprawnienie to ma być wykorzystywane w stosunku do podmiotów, które nie wykonują obowiązków informacyjnych, bądź trudno się z nimi skontaktować.

KNF chce mieć prawo ustanawiać kuratora dla spółek w dwóch przypadkach:

– gdy są trudności w zapewnieniu działania organów spółki i kontaktu z nimi,

– gdy firma nie wykonuje obowiązków informacyjnych na przykład nie przekazując raportów okresowych.

W pierwszym z wymienionych przypadków Rzeczpospolita” uzyskała komentarz z KNF. Urząd przekonuje, że powoływanie komisarza ma służyć inwestorom i spółkom. „Głównie obejmie ono spółki o znacznie rozproszonym akcjonariacie, których pogarszająca się sytuacja finansowa powoduje trudności w zapewnieniu działania organów lub następuje utrata kontaktu ze spółką. W takich sytuacjach zarówno organ nadzoru, jak i w szczególności akcjonariusze pozbawieni są możliwości uzyskania informacji o sytuacji spółki i jej możliwości dalszego funkcjonowania” – twierdzi KNF.

W drugim przypadku komisarz mógłby zostać powołany w razie stwierdzenia przez KNF niewykonywania obowiązków informacyjnych przez spółkę. Ale dopiero, gdy komisja byłaby zmuszona rozpocząć kolejne postepowanie. Czyli instrument ten mógłby być stosowany w stosunku do podmiotów zaniedbujących obowiązek przynajmniej dwukrotnie.

Ustanowienie kuratora przez KNF mogłoby zostać zaskarżone przez spółkę w ciągu siedmiu dni od podjęcia decyzji. Kurator miałby określony przez KNF zakres obowiązków. Nie mogły on obejmować kupna lub sprzedaży przedsiębiorstwa, ani jego części

Inwestorzy i emitenci giełdowi prezentują przeciwne zdania na temat proponowanych rozwiązań. Zdaniem Piotra Cieślaka, cytowanego przez „Rzeczpospolitą” wiceprezesa Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych rozwiązanie ma szanse zmniejszyć ryzyko zawieszania notowań spółek. Może zapewnić akcjonariuszom dostęp do koniecznych informacji.

Zdaniem Piotra Biernackiego wiceprezesa Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych proponowane rozwiązania są nadmiarowe i ograniczają atrakcyjność polskiego rynku kapitałowego. Jego zdaniem należy uprościć regulacje, edukować spółki i stosować dostępne obecnie przepisy. Biernacki podkreśla też, że sankcje powinny być nakładane w ciągu tygodni lub miesięcy, a nie po upływie wielu lat.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>