KE – Rumunia cofa się w walce z korupcją

Fraudbuster
Fraudbuster Pogromca Korupcji i Nadużyć
kontakt

Rumunia nie tylko zatrzymała proces walki z korupcją, ale wręcz cofa się w tym zakresie. Komisja Europejska domaga się zawieszenia wprowadzania w życie niektórych ustaw i rozporządzeń. Wydała zalecenia do natychmiastowej realizacji przez władze Rumunii.

Komisja Europejska oceniła w sprawozdaniu sytuację od listopada 2017 roku. Zauważono, że Rumunia podjęła pewne kroki dla wdrożenia 12 zaleceń ze stycznia 2017 roku. Ostatnie wydarzenia zmieniły jednak bieg spraw. Chodzi tu między innymi o walkę z korupcją na wysokim szczeblu i niezawisłość sądownictwa. Zauważono wejście w życie przepisów wpływających na Krajową Dyrekcję Antykorupcyjną i inne kroki podważające walkę z korupcją. Zwrócono też uwagę na rolę wolnych i pluralistycznych środków przekazu w kontrolowaniu władz, na przykład w ujawnianiu potencjalnych przypadków korupcji.

“Żałuję, że Rumunia nie tylko wstrzymała proces reform, ale także wycofała się w kwestiach, w których osiągnięto postępy w ciągu ostatnich 10 lat w walce z korupcją, a także w sprawie niezawisłości sądownictwa” – powiedział wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans. 

12 zaleceń przedstawionych do wykonania w styczniu 2017 roku uznano w obecnym sprawozdaniu za niewystarczające. KE wydała kolejnych osiem zaleceń, które powinny zostać natychmiast wykonane, aby zaradzić sytuacji.

Znalazła się wśród nich rewizja przepisów uwzględniająca zalecenia wydane przez Komisję Wenecką i Grupę Państw Przeciwko Korupcji Rady Europy (GRECO). KE zaleciła też zawieszenie zmian personalnych w wymiarze sprawiedliwości oraz zmian w kodeksie karnym i postępowania karnego.

Rumunia i Bułgaria wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej zostały objęte mechanizmem współpracy i weryfikacji. Uznano, że muszą między innymi nadrobić zaległości w dziedzinie reformy sądownictwa i zwalczania korupcji. Mechanizm ten jest środkiem przejściowym pomocnym w naprawie sytuacji. Omawiane sprawozdanie KE jest wynikiem okresowej oceny postępów w dojściu do pożądanych standardów.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>