KDPW S.A. budzi uśpionych akcjonariuszy

Ada Kolczyńska
Ada Kolczyńska Starszy Konsultant
kontakt

Wraz z nadejściem jesiennego ochłodzenia Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wprowadził rozwiązanie, które może rozgrzać serca miłośników technologii blockchain. Może także rozruszać wielu dotychczas biernych uczestników rynku kapitałowego. 30 września 2019 roku na portalu KDPW S.A. uruchomiona została usługa eVoting.

eVoting jest pierwszą aplikacją stworzoną w ramach Platformy Blockchain dla Rynku Kapitałowego rozwijanej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Wprowadzenie rozwiązania dostarcza akcjonariuszom możliwość zdalnego głosowania w praktycznie każdym miejscu, w którym użytkownik ma dostęp do Internetu, bez konieczności fizycznej obecności na walnym zgromadzeniu.

Usługa wpisuje się w zalecenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego, tzw. Dyrektywy o Prawach Akcjonariuszy (SRDII) , poruszającej między innymi problem niedostatecznej aktywizacji inwestorów. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2018/1212 z dnia 3 września 2018 r. podkreśla z kolei, iż w celu ułatwienia wykonania praw akcjonariuszy oraz zwiększenia jego efektywności, w szczególności w wymiarze transgranicznym, należy zachęcać do stosowania nowoczesnych technologii w komunikacji między emitentami a udziałowcami. Daje to również pole do popisu dla rozwiązań bazujących na technologii DLT.

Jak to działa?

Do wybudowania platformy wykorzystano narzędzie Hyperledger Fabric, będące open source’owym frameworkiem. Proces udziału w walnym zgromadzeniu oraz głosowania odbywa się w ramach tzw. permissioned blockchain, prywatnej sieci blockchain z regulowanym dostępem. Podmioty takie jak KDPW S.A., organy nadzorcze oraz podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych tworzą sieć węzłów odpowiadającą za realizację obsługi walnego zgromadzenia w ramach aplikacji eVoting. Węzły są odpowiedzialne za udzielenie dostępu pozostałym uczestnikom poprzez swoją infrastrukturę. Dokonują ich uwierzytelniania a także autoryzują dostęp do poszczególnych funkcji w ramach walnego zgromadzenia.

Aby akcjonariusze mogli oddać głos na uchwałę podczas obrad walnego zgromadzenia, emitent musi zarejestrować uprawnienia dla tego walnego zgromadzenia. Akcjonariusze głosują w aplikacji KDPW eVoting, za pomocą dedykowanego formularza do głosowania. Głosy oddane poprzez formularz zostają uwzględnione w wynikach z chwilą zakończenia głosowania nad daną uchwałą.

Zapisanie głosu w rozproszonym rejestrze blockchain wzmacnia zaufanie inwestora do emitenta, że prawo jego głosu zostanie prawidłowo przez emitenta wykonane, a także zaufanie emitenta, iż za oddanymi głosami stoją osoby uprawnione do udziału w głosowaniach, o zweryfikowanej tożsamości. Organy nadzoru otrzymują natomiast potwierdzenie niezaprzeczalności procesu, ze względu na charakterystykę technologii oraz brak możliwości edycji historycznych zapisów w bazie danych. Usługa pozwala także na zmniejszenie kosztów organizacji walnego zgromadzenia po stronie emitentów, jak i kosztów partycypacji inwestorów w walnym zgromadzeniu.

Początek drogi

Aplikacja eVoting jest pierwszą aplikacją, która została uruchomiona przez KDPW S.A. na Platformie Blockchain dla Rynku Kapitałowego. Platforma kierowana jest do podmiotów świadczących usługi na rynku kapitałowym, zainteresowanych uczestnictwem w rozwijaniu wspólnej infrastruktury oraz w procesie integracji świadczonych usług w najefektywniejszy dostępny obecnie sposób. Jak informuje KDPW S.A., platforma jest formą odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku kapitałowego, w szczególności w obszarze usług posttransakcyjnych. Infrastruktury rozwijane na bazie platformy mają gwarantować niezakłócone funkcjonowanie rynków finansowych. KDPW S.A. podkreśla takie zalety platformy, jak niezaprzeczalność transakcji oraz wzrost wzajemnego zaufania uczestników rynku. Zapis zdarzeń w technologii blockchain następuje w czasie rzeczywistym, a rejestry zdarzeń są chronione przed jakąkolwiek późniejszą edycją danych.

KDPW S.A. wskazuje także na bezpieczeństwo przechowywanych danych, stałą dostępność do danych uniezależnioną od awarii pojedynczych komponentów systemu a także poufność informacji gwarantowaną przez zastosowanie wbudowanych metod kryptografii, odizolowanych kanałów komunikacji oraz kontroli dostępu. Rozwiązanie jest skalowalne dzięki możliwości szybkiego i łatwego przyłączania nowych podmiotów do sieci. Problemu nie powinna stanowić także integracja rozwiązania z systemem informatycznym użytkowników dzięki zastosowaniu rozwiązań open source’owych.

Blockchain – technologiczna reakcja łańcuchowa

Wprowadzenie aplikacji eVoting, oraz rozwijanie Platformy Blockchain przez KDPW S.A. w znacznym stopniu wpisuje się w światowe trendy dążące do oswojenia nowej technologii i stopniowego wykorzystania jej możliwości do budowy zoptymalizowanej współpracy środowiska biznesowego.

Postępująca zmiana postrzegania technologii blockchain jest procesem, którego nie da się ignorować. Z technologii budzącej mieszane uczucia, kojarzonej przede wszystkim z rozwojem kryptowalut, zmienia się w narzędzie, dzięki któremu kooperacja pomiędzy podmiotami rynku może znaczyć dla rozwoju więcej, niż rywalizacja.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>