Jak sprawdzić, czy w mojej firmie funkcjonuje fundusz korupcyjny?

Michał Rączy
Michał Rączy Doświadczony Menedżer
kontakt

W projekcie ustawy o jawności życia publicznego nałożono na średnich i dużych przedsiębiorców dodatkowe obowiązki w zakresie wprowadzania i funkcjonowania procedur antykorupcyjnych. Nowe zadania obejmują m.in. wprowadzenie rozwiązań mających na celu zapobieganie finansowaniu łapówek z firmowych pieniędzy. Warto podkreślić, że samo wprowadzenie procedur nie jest wystarczające do spełnienia obowiązku ustawowego. Jeśli stosowane rozwiązanie okaże się tylko pozorne lub nieskuteczne to na przedsiębiorcę może zostać nałożona kara w wysokości nawet 10 milionów złotych.

Czy w mojej firmie może funkcjonować fundusz korupcyjny?

Wielu przedsiębiorców na to pytanie z pewnością odpowie przecząco. W rzeczywistości biznesowej prawdopodobnie nigdy nie natkniemy się na centrum kosztów o nazwie „fundusz korupcyjny”. Jednak, należy pamiętać, że przez fundusz korupcyjny rozumiemy każde wykorzystanie pieniędzy firmowych w celach korupcyjnych. Przykładowo, gdy:

  • pracownik, będący jednocześnie naszym dostawcą, wystawia nam fakturę o dużej wartości nie świadcząc danej usługi, a nadwyżkę przeznacza na łapówkę;
  • biuro turystyczne, które wystawiając nam ogólnie opisaną fakturę zaprasza na egzotyczne wakacje osoby decydujące o rozstrzygnięciu przetargów, w których bierzemy udział lub o wielkości zamówień, które otrzymujemy w ramach umów ramowych;
  • sprzedajemy towary po zaniżonej cenie pośrednikowi, który przeznacza uzyskaną dodatkową marżę na łapówki dawane w naszym imieniu.
Jak skutecznie zapobiegać tworzeniu funduszy korupcyjnych?

Ze względu na nieograniczoną liczbę możliwych schematów korupcyjnych, nawet odpowiednie wewnętrzne polityki oraz procedury antykorupcyjne nie są w stanie całkowicie wyeliminować ryzyka ich wystąpienia. Dlatego warto skorzystać z analizy danych finansowych, która pozwala na automatyczne monitorowanie wydatków przedsiębiorstwa, w celu identyfikacji potencjalnych incydentów korupcyjnych.

Systematyczne stosowanie zaawansowanych metod analizy przepływów pieniężnych umożliwia również sprawdzenie, czy procedura antykorupcyjna jest rzeczywista, czy pozorna. Dodatkowo, weryfikacja wykrytych odchyleń może zostać wykorzystana do oceny skuteczności stosowanych rozwiązań. W praktyce oznacza to, że analiza danych może stanowić dla przedsiębiorców zabezpieczenie przed ewentualnymi karami.

Decydując się na wykorzystanie rozwiązania analitycznego, warto zwrócić uwagę na trzy aspekty:

  • możliwość dostosowania testów do specyfiki działalności przedsiębiorstwa;
  • łatwość raportowania wyników przeprowadzonych analiz, np. w formie interaktywnych dashboardów;
  • doświadczenie zespołu w weryfikacji potencjalnych nieprawidłowości.

Ponadto, wykorzystanie systemu analitycznego do monitorowania transakcji pozwala również na wykrycie innych nieprawidłowości. Na przykład nadużyć wewnętrznych takich jak wyprowadzanie środków z przedsiębiorstwa poprzez wystawianie fikcyjnych faktur, dokonywanie podwójnych płatności, rolowanie należności. Warto podkreślić, że choć regularnie przeprowadzana analiza danych gwarantuje najlepsze efekty, wartościowe może okazać się nawet jednorazowe wykonanie tego ćwiczenia w ramach bilansu otwarcia. Pozwoli to stwierdzić, czy w naszej organizacji funkcjonuje fundusz korupcyjny.

Właściwe wypełnienie wymogów wynikających z projektowanej ustawy może być dla przedsiębiorstwa nie tylko kosztem, ale też szansą na poprawę poziomu zarządzania ryzykiem w organizacji.

Jeśli mają Państwo pytania związane z projektem ustawy o jawności życia publicznego, serdecznie zachęcamy do kontaktu z autorem artykułu Michałem Rączym (michal.raczy@pl.ey.com) lub Robertem Sroką (robert.sroka@pl.ey.com), Menedżerami w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>