Izrael zaostrza przepisy dotyczące rynku medycznego

Fraudbuster
Fraudbuster Pogromca Korupcji i Nadużyć
kontakt

Izrael wprowadził restrykcyjne przepisy dotyczące rynku medycznego. Firmy działające w branży medycznej muszą przestrzegać obostrzonych uregulowań dotyczących między innymi kontaktów z przedstawicielami służby zdrowia..

Nowe uregulowania zostały wprowadzone okólnikiem dyrektora generalnego Ministerstwa Zdrowia. Zaczęły obowiązywać 1 listopada br. Impulsem dla ustanowienia nowych przepisów dotyczących rynku medycznego były przekazane przez dziennikarza śledczego informacje na temat korupcji w służbie zdrowia a także dyskusja w parlamencie na ten temat – informuje Blog FCPA.

Nowe prawo stanowi między innymi, że wszystkie umowy handlowe pomiędzy placówką medyczną a komercyjnym podmiotem muszą być wcześniej zatwierdzone przez komitet zarządzający tą placówką. Ten komitet podlega kolejnemu powołanemu przy Ministerstwie Zdrowia. Badania kliniczne lekarstw czy sprzętu mogą być finansowane przez komercyjną firmę, ale wyłącznie w ramach zatwierdzonego budżetu przekazanego placówce medycznej. Badanie musi zostać wykonane zgodnie z profesjonalnymi standardami placówki medycznej.

Nowe przepisy dotyczące rynku medycznego regulują też działania lekarzy. Między innymi ich udział w konferencjach organizowanych przez komercyjne firmy. Nie może być w ich programie elementów marketingowych.  Podróże zagraniczne lekarzy mogą być fundowane przez firmy, ale tylko, jeśli taki lekarz nie ma wpływu na zakupy dokonywane przez placówkę medyczną. Zakazane mają też być spotkania na osobności przedstawicieli firm z lekarzami.  Wobec oporu lekarzy ten punkt ma być dopracowany i wejść w życie później.

Izrael reguluje również pracę przedstawicieli marketingu działających na rynku medycznym. Mają uzyskiwać corocznie obowiązkowe certyfikaty wydawane po zdaniu egzaminu z etyki zawodowej. Ten punkt też został na razie odłożony, bo nie są jeszcze ustalone kryteria egzaminacyjne.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>