IX Forum Sporów Korporacyjnych – relacja z wydarzenia

Drugiego października br. w Sali Notowań warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych odbyła się kolejna odsłona Forum Sporów Korporacyjnych zorganizowana przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Po raz kolejny EY miał przyjemność być partnerem wydarzenia.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji była odpowiedzialność spółki i jej władz w kontekście zmian regulacyjnych. Tak jak w poprzednim roku, część merytoryczną podzielono na cztery bloki tematyczne poświęcone poszczególnym zagadnieniom prawnym, powiązanym z pracą w spółce giełdowej. W trakcie paneli ekspertów z rynku kapitałowego przeprowadzano również krótkie ankiety, umożliwiające uczestnikom wyrażenie swojego zdania na temat poruszanych kwestii, jak również odwołanie się do swoich zawodowych doświadczeń.

Na Forum Sporów Korporacyjnych nie zabrakło prelegentów EY. W panelu otwierającym, Jarosław Grzegorz, (Associate Partner) i Krzysztof Rudnicki (Manager) z Działu Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY, omówili szereg zmian kodeksu karnego planowanych w procedowanym obecnie projekcie nowelizacji, o którym pisaliśmy na blogu. Przypomnijmy, nowelizacja kodeksu została odesłana przez prezydenta do rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny.

Dyskusja panelowa rozpoczęła się od tematu definicji osób pełniących funkcję publiczną, która ma ulec rozszerzeniu po wejściu w życie nowelizacji. Może się wówczas zdarzyć, że spółka (i jej pracownicy) nie zdając sobie z tego sprawy wejdą w interakcję z osobą pełniącą funkcję publiczną. Po nowelizacji liczba osób objętych tą definicją istotnie wzrośnie. Ryzyko dla spółki polega tu na tym, że standardowe biznesowe interakcje, w stosunku do osób pełniących funkcje publiczne, mogą stanowić czyn zabroniony. Tak na przykład z pozoru niewinne zaproszenie na kolację biznesową w świetle prawa może w pewnych okolicznościach stanowić wręczenie korzyści materialnej.

Co ciekawe, badania EY pokazują, że podmioty, które mają dedykowane procedury dotyczące kontaktu z osobami pełniącymi funkcje publiczne są w przytłaczającej mniejszości. Wdrożenie tego typu regulacji deklaruje zaledwie 10% firm.

Kolejnym tematem dyskusji podczas Forum Sporów Korporacyjnych była gotowość firm na wypadek podjęcia względem nich działań przez organy ścigania. W przeprowadzonej ankiecie blisko połowa obecnych wskazała, że procedura regulująca tego typu kwestie nie funkcjonuje obecnie w organizacji, lecz większość z nich zamierza ją wprowadzić. Niespełna 30% wskazało, że posiada takie procedury, z czego 11% deklaruje, że sprawdziły się one w praktyce. Blisko 17% zadeklarowało, że nie ma i nie zamierza wprowadzać takich procedur.

Warto podkreślić, że mieliśmy już w kraju przypadki ukarania firmy w związku ze zbyt długim czasem oczekiwania kontrolerów organów państwowych na wpuszczenie na teren spółki. Sprawne procedury wewnętrzne mogłyby pomóc uniknąć takiej sytuacji.

W panelu poruszono również temat proponowanych zmian dotyczących przetargów. Przypomnijmy, że nowelizacja rozszerza stosowalność przepisów dotyczących przestępstw związanych z przetargami na wszystkie przetargi, nie tylko publiczne, znosi również istniejący w obecnym porządku prawnym warunek, że działanie musiało mieć na celu osiągnięcie korzyści.

Prelegenci wskazali przykłady realnych działań, jakie firmy mogą podejmować, aby aktywnie przeciwdziałać ryzyku narażenia na odpowiedzialność karną. Podkreślono przede wszystkim wagę procedur wewnętrznych, audytów i szkoleń w tym zakresie. Wszystkie te działania muszą mieć jednak wymiar faktycznych działań, inaczej system zarządzania ryzykiem będzie funkcjonował, ale tylko na papierze.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>