IX edycja Polsko-Niemieckiego Forum Compliance – podsumowanie wydarzenia

Sylwia Majek
Sylwia Majek Specjalista ds. marketingu
kontakt

23 października br. odbyła się IX edycja Polsko-Niemieckiego Forum Compliance. Głównym tematem wydarzenia było znaczenie standardów compliance w świetle planowanych reform. Podczas paneli omawiano m.in. aktualne trendy w praktyce compliance, specyfikę nowych regulacji, interdyscyplinarne podejście do zagadnienia zarządzania zgodnością oraz wątek odpowiedzialności i nadzoru w organizacjach.

Partnerem forum po raz kolejny była firma EY. Podczas panelu „Między sankcjonowaniem a wynagradzaniem – trendy w odpowiedzialności podmiotów zbiorowych” Mariusz Witalis, Partner w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY, zaprezentował praktyczne konsekwencje dla firm w związku z projektem nowej Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Polsko-Niemieckie Forum Compliance już po raz dziewiąty stało się płaszczyzną do rozmów o szeroko rozumianej zgodności i spotkań o charakterze międzynarodowym. Organizatorzy cieszą się, że coraz więcej osób zwraca uwagę na kwestie związane z zarządzaniem zgodnością. Jednocześnie Forum Compliance (wcześniej Forum Prawa i Gospodarki) jest jednym z najważniejszych wydarzeń o tej tematyce w Polsce.

Compliance w świetle nowych regulacji

Liczba przestępstw gospodarczych z roku na rok ciągle rośnie, powodując przy tym szkody dla spółek, gospodarki i społeczeństwa. Regulatorzy w Polsce i w Niemczech, biorąc przykład z innych krajów jak Francja i Hiszpania, prowadzą działania mające zmniejszyć ryzyko nadużyć w biznesie.

Efektem tego typu zachowań w Polsce jest projekt Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Jest on przy tym swoistą odpowiedzią na lukę, jaką zostawiła po sobie Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione z 2002 roku (ta ustawa w praktyce nie działa).

Natomiast u naszych zachodnich sąsiadów trwają już zaawansowane prace nad reformami, w których przywiązuje się dużą wagę do wysokich sankcji administracyjnych (kary nawet do 10% rocznego obrotu), uregulowania wewnętrznych dochodzeń, zachęcenia do informowania o nieprawidłowościach czy efektywności systemów zgodności. Eksperci podkreślają, że przy tworzeniu nowych przepisów kierują się założeniem elastyczności prawa.

Pewne elementy w proponowanych polskich i niemieckich reformach nadal budzą pytania i niepewność. Chodzi np. o pojęcie należytej staranności, stopień zaangażowania biegłych czy wątek sygnalistów. Prelegenci byli zgodni co do tego, że w obu przypadkach, w świetle nowych regulacji, przedsiębiorcy powinni zastanowić się nad wprowadzeniem lub modernizacją działań prewencyjnych, w tym systemu CMS (Compliance Management System), który skutecznie wspierałby prace organizacji.

Tematem wiodącym forum były reformy ustawodawstwa polskiego i europejskiego, które omówiono z perspektywy skutków dla firm, ich praktycznego zastosowania, standardów compliance i proponowanych założeń kierunkowych. Wskazano na wspólne trendy w krajach członkowski UE m.in. znaczne podniesienie kar/sankcji, chęć wprowadzenia jednolitego standardu dla wszystkich organizacji i systemów zgłaszania nadużyć np. przez zastosowanie globalnych standardów ISO.

Więcej niż regulacje

Zmiany w ustawodawstwie nie były jedynym tematem Forum. W dyskusjach panelowych poruszono m.in. priorytety Centralnego Biura Antykorupcyjnego na najbliższe lata. Zaprezentowano innowacyjne metody zaznajamiania pracowników z założeniami firmowego systemu compliance. Przedstawiono założenia rekomendowanych standardów zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów opracowanych przez Komitet Konsultacyjny Giełdy Papierów Wartościowych ds. Compliance. Wybrane z powyższych tematów omówimy szerzej już niebawem.

Dowiedz się więcej o projekcie Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych:
Praktyczne konsekwencje dla firm wynikające z projektu ustawy

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>