IX edycja Kongresu Antyfraudowego – relacja z wydarzenia

24 października br. w Warszawie odbyła się IX edycja Kongresu Antyfraudowego, organizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) we współpracy z EY. Tematyka kongresu obejmowała problem oszustw na rynku finansowym.

IX edycja Kongresu Antyfraudowego otworzyło wystąpienie, które poprowadził dr Mirosław Bieszki, Doradca Ekonomiczny KPF i Mariusz Witalis, partner EY. Następnie Marcin Bizoń, Associate Partner EY, zaprezentował wyniki tegorocznego badania “Nadużycia w sektorze finansowym” przeprowadzonego przez EY wspólnie z KPF, które wkrótce zaprezentujemy na naszym blogu.

W dalszym programie kongresu znalazły się trzy panele dyskusyjne, w których brali udział przedstawiciele różnych podmiotów sektora finansowego: banków, instytucji pożyczkowych, instytucji leasingowych, firm technologicznych jak i przedstawiciele telekomów oraz prawnicy.

Pierwszy panel poświęcony tematyce cyberbezpieczeństwo i cyberzagrożenia rozpoczęło wystąpienie Jacka Wiśniewskiego, radcy prawnego i doradcy podatkowego.

Moderatorem dyskusji był Leszek Sołtysik – doradca ds. ryzyka, KPF.

Uczestnikami panelu byli:

Robert Kanigowski – kierownik ds. bezpieczeństwa informacji i zarządzania ciągłością biznesu, Provident Polska S.A.,

Marcin Konopka – Enterprise Sales Executive, Iovation Inc.,

Radosław Wojdowski – Advisory Manager, PI Finance, EY,

Jacek Wiśniewski, radca prawny i doradca podatkowy.

Podczas wykładu poruszone zostały kwestie radzenia sobie z ryzykiem nadużyć w tym dokładniej przyjrzano się zagadnieniu, jakim jest cyberprzestępczość. Badania “Nadużycia w sektorze finansowym” wykazało, że występuje konsekwentny wzrost poziomu postrzegania zagrożenia cyberatakami. W obliczu takich wyników Jacek Wiśniewski zwrócił uwagę na ustawę z dnia 5 lipca 2018 roku, która między innymi określa zadania i obowiązki podmiotów wchodzących w skład systemu cyberbezpieczeństwa jak i sposób sprawowania samego nadzoru nad tymi podmiotami.

W drugim panelu zastanawiano się czy nowe technologie mogą zastąpić człowieka w wykrywaniu i przeciwdziałaniu nadużyciom?

Moderatorem dyskusji był Łukasz Pietrowski – Consulting Director, SAS Institute Polska

Uczestnikami panelu byli:

Dr Dominik Batorski (socjolog i Data Scientist, ICM UW),

Iwona Bachura (kierownik Działu Ryzyka Nadużyć, P4 Sp. z o.o.),

Kamil Gala (zastępca dyrektora Ośrodka Informacji ds. Analiz i Rozwoju, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny),

Marta Mikołajczewska (kierownik projektu, Projekt FMS-System Identyfikacji Fraudów, PZU S.A.),

Marta Prus-Wójciuk (Head of Fraud Practice, SAS Institute Polska),

Krzysztof Szczepański (dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Ryzyka, KIR S.A.).

Zdaniem panelistów, choć sztuczna inteligencja ma ogromne zalety takie jak szybkie przetwarzanie ogromnych ilości danych to bez człowieka weryfikacja niektórych nie była by możliwa. Uczestnicy zgodnie przyznali, że jest to metoda, która pomaga wykrywać nadużycia, ale jednocześnie jest narażona na ataki oszustów.

Paneliści poruszyli również kwestie digitalizacji podpisu. Tu zdania były podzielone i zostało postawione pytanie czy będzie to prowadziło do powstania nowych typów zagrożeń?

Trzeci panel poświęcono tematyce socjotechniki wyłudzeń.

Moderatorem dyskusji była Katarzyna Baumgart – wicedyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem, mLeasing Sp, z o.o.

Uczestnikami panelu byli:

Maciej Czapski (dyrektor zarządzający Obszarem Ryzyka i Należności, Idea Getin Leasing S.A.),

Michał Czuma (właściciel MC Consulting)

Marcin Daszkiewicz (regionalny kierownik ds. Zapobiegania Stratom, Provident S.A.),

Dr Piotr Majewski (Instytut Finansów, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu),

Agnieszka Przerwa (dyrektor Działu Prawnego, Vindix S.A.).

Na tym panelu skupiono uwagę na pracownikach – czy są „słabym ogniwem” czy skuteczną barierą jako pierwsza linia obrony? Zgodnie stwierdzono, że są ważnym i skutecznym elementem obrony przed nadużyciami. Kluczowe jednak są profesjonalne i systematyczne szkolenia z zakresu przeciwdziałania nadużyciom jak i uświadamianie pracownikom możliwych konsekwencji w przypadku nadużyć wewnętrznych.

Pełny program IX edycji Kongresu Antyfraudowego dostępny jest na stronie internetowej KPF.

Dowiedz się więcej o badaniu “Nadużycia w sektorze finansowym”
Pobierz raport z badania

 

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>