Indeks Percepcji Korupcji – Polska spada w rankingu

Adam Sawicki
Adam Sawicki Konsultant
kontakt

Dzisiaj został opublikowany kolejny Indeks Percepcji Korupcji Transparency International (Corruption Perception Index – CPI). Polska w porównaniu z 2018 rokiem spadła w rankingu i zajęła 41 miejsce z liczbą 58 punktów.

Indeks Percepcji Korupcji jest publikowanym od 1995 r. przez Transparency International globalnym rankingiem postrzegania korupcji. Państwa oceniane są w skali od 0 do 100 pkt, gdzie 100 pkt oznacza najniższy poziom postrzegania korupcji w danym kraju, a 0 pkt najwyższy.

Czołówka

Indeks Percepcji Korupcji 2019 otwierają te same kraje, co w zeszłorocznym rankingu. Nowa Zelandia, Dania i Finlandia, uzyskały największą liczbę punktów – odpowiednio 87, 87 i 85 pkt. Dania w Nową Zelandią zamieniły się miejscami.

Źródło: Transparency International

Zmiany nie zaszły również na ostatnich miejscach. Podobnie jak w 2018 r. Indeks Percepcji Korupcji zamykają: Somalia (9 pkt), Południowy Sudan (12 pkt) i Syria (13pkt).

Komentarz Transparency International do tegorocznego Indeksu Percepcji Korupcji ma niestety wydźwięk pesymistyczny. Porównując ranking na przestrzeni ostatnich ośmiu lat, tylko 22 kraje znacząco zwiększyły punktację w indeksie (w tym Grecja, Gujana i Estonia). Natomiast aż 137 krajów poczyniło znikome lub żadne postępy w zwalczaniu korupcji, a w przypadku 21 krajów zanotowano nawet znaczące spadki (w tym w przypadku Kanady, Australii i Nikaragui).

Organizacja zauważa też, że również kraje, które są na szczycie rankingu nie są wolne od problemów i podaje przykłady zeszłorocznych skandali korupcyjnych w Danii (87 pkt), Szwecji i Szwajcarii (po 85 pkt), Islandii (78 pkt) i Kanadzie (77 pkt).

Polska

Polska obecnie uzyskując 58 pkt zajmuje 41 miejsce i w regionie osiąga lepszy wynik niż Łotwa i Czechy (po 56 pkt), Słowacja (50 pkt) i Węgry (zaledwie 44 pkt). Polska jest jednak za Litwą (60 pkt) i Estonią (aż 74 pkt i 18 miejsce na świecie). Polska niestety od 2016 r. otrzymuje coraz mniejszą liczbę punktów, a tegoroczny wynik jest identyczny z uzyskanym w 2012 r.

Patrząc regionalnie, większość postkomunistycznych państw członkowskich UE stara się skutecznie zaradzić korupcji. Transparency International uważa jednak, że kilka krajów regionu, w tym Węgry, Polska i Rumunia, podjęło kroki osłabiające ich zdolność do ścigania przypadków korupcji na wysokim szczeblu.

Wnioski

W ocenie badaczy zapobieganie korupcji politycznej i promowanie uczciwości („integrity”) systemów politycznych jest sposobem skutecznego ograniczenia korupcji i przywrócenia zaufania do polityki. Ponadto obszary, które wymagają uwagi to: zarządzanie konfliktem interesów, kontrola finansowania polityki, wzmocnienie uczciwości wyborów i pozycji obywateli oraz regulacja działań lobbingowych.

Dla przypomnienia, według ostatniego Badania Nadużyć Gospodarczych EY, badani z 55 krajów również zgodnie potwierdzili, że demonstrowanie uczciwości i etycznych zachowań w biznesie jest istotne. Takiego zdania było 96% ankietowanych w Polsce. Wyniki raportu EY również wykazały istotność problemów korupcyjnych, co piąty ankietowany członek kadry zarządzającej w Polsce był zdania, że korupcja jest zjawiskiem powszechnym. Dodatkowo z badania EY wynika, że co dziesiąta firma w Polsce doświadczyła znaczącego nadużycia w ciągu ostatnich dwóch lat. Obserwacje te pobrzmiewają w komentarzu Transparency International.

Cały Indeks Percepcji Korupcji 2019 dostępny jest na stronie Transparency International.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>