GRECO o problemie „obrotowych drzwi” w Kongresie USA

Adam Sawicki
Adam Sawicki Konsultant
kontakt

Grupa Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) Rady Europy opublikowała raport dotyczący zapobiegania korupcji wśród parlamentarzystów, sędziów i prokuratorów w Stanach Zjednoczonych.

GRECO w swoim raporcie oceniła postępy realizacji rekomendacji dotyczących USA opublikowanych przez organizację na początku 2017 r. Uznała, że spośród dwunastu rekomendacji, sześć zostało wdrożonych w wystarczającym stopniu, a dotyczyły one m.in.:

  • uwzględnienia w szkoleniach dla członków Kongresu tematyki ograniczeń mających zastosowanie do interakcji z lobbystami i innymi stronami trzecimi starającymi się wpłynąć na proces legislacyjny,
  • zwiększenia dostępności szkoleń z zakresu etyki dla sędziów sądów apelacyjnych,
  • wprowadzenia wymogu uzasadnienia na piśmie decyzji prokuratorów dotyczących np. odstąpienie od ścigania czy wycofania aktu oskarżenia.

Z pozostałych sześciu rekomendacji, cztery zostały wdrożone częściowo a dwie w ogóle.

Rekomendacje, które w ocenie GRECO nie zostały wdrożone dotyczyły:

  • lepszej regulacji zasad związanych z „obrotowymi drzwiami” np. określenia okresu, kiedy były kongresman nie może podejmować działalności lobbingowej wobec obecnych członków Kongresu i Izby Reprezentantów oraz
  • zwiększenie przez Kongres skuteczności nadzoru i egzekwowania wewnętrznych regulacji etycznych.

GRECO zauważyła, że pojawiające się inicjatywy ustawodawcze odnoszące się do „drzwi obrotowych” nie były przedmiotem odpowiednich rozważań ani nie posunęły się naprzód podczas kadencji Kongresu, która zakończyła się w styczniu 2019 r. Z kolei uchwalona w marcu 2019 r. ustawa, która wprowadziła ograniczenia dla członków Kongresu, nie dotyczy kwestii zatrudnienia byłych kongresmanów. Podobne uwagi organizacja miała do zmian w Kodeksie Etyki przyjętych w 2019 r. przez Izbę Reprezentantów, które również nie odnoszą się do byłych członków Kongresu.

GRECO została powołana przez Radę Europy w 1999 roku. Obecnie należy do niej 49 państw, w tym 48 europejskich oraz USA.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>