Global Fraud Survey 2012 – prawda o nadużyciach

Serwis informacyjny bez tego słowa – to niemal niemożliwe. Korupcja, bo o niej mowa, nie jest jednak problemem powszechnym – tak przynamniej uważa czterech na pięciu polskich menedżerów. I jest to wynik zdecydowanie poniżej średniej zarówno w krajach Europy Wschodniej, jak i globalnie. To nie jedyne zaskoczenie, jakie przynosi najnowszy Raport o nadużyciach gospodarczych przygotowany przez Ernst & Young.
W tym roku, 12 Światowe badanie nadużyć gospodarczych nazwano „O krok dalej: miejsce na uczciwość w biznesie”. Mimo to próżno szukać stuprocentowej uczciwości w polskich realiach. Jak pokazują wyniki, by przetrwać spowolnienie gospodarcze, ponad połowa menedżerów byłaby skłonna ufundować klientom rozrywkę, a niemal jedna trzecia w zamian za współpracę zaoferowałaby gotówkę. To wyniki znacząco gorsze w porównaniu z ubiegłymi latami. Na dodatek, polskie rezultaty niemal dwukrotnie przewyższają zarówno te regionalne jak i globalne.
Co więcej, występuje znaczący rozdźwięk pomiędzy postawami deklarowanymi przez kierownictwo, a faktycznymi działaniami. Chociaż dwie trzecie menadżerów deklaruje, że zdecydowanie intensywnie promuje w swych firmach działania antykorupcyjne, to jednocześnie tylko jedna czwarta odbyła szkolenia z tego zakresu. Czyżby pojęcie „korupcja” nie było do końca znane?
Ot taka polska specyfika, w której działającego w dobrej wierze sygnalistę wciąż nazywa się donosicielem, a firmy zauważają nadużycia dopiero wtedy gdy na nich stracą…
Ciekawe są również opinie na temat działalności organów ścigania. Trzy czwarte ankietowanych wątpi w ich skuteczność, co jest wynikiem zastanawiającym w obliczu dużej liczby postępowań korupcyjnych prowadzonych w ostatnich miesiącach. Z drugiej strony, aktywność Centralnego Biura Antykorupcyjnego, została wyróżniona w samym raporcie, gdyż wyraźnie wybija się na tle innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
Raport można pobrać ze strony Ernst & Young.
Jest on także dostępny w wersji oryginalnej (w języku angielskim) na stronie EY Global.
Analiza istotnych dla Polski wyników raportu została zaprezentowana również na naszym blogu w zakładce Badania.


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>