Fundacja Batorego – obsadzanie wysokich stanowisk publicznych

Fraudbuster
Fraudbuster Pogromca Korupcji i Nadużyć
kontakt

Fundacja Batorego wydała publikację, w której podsumowała obserwacje organizacji obywatelskich, analizujących proces obsadzania wysokich stanowisk publicznych. Wnioski z dziesięcioletniego monitoringu nie są optymistyczne.

Procesy wyboru i nominacji są pospieszne, a kryteria dla kandydatów ogólne. Wiedza o kandydatach jest bardzo ograniczona i nie jest poszerzana na posiedzeniach sejmowych komisji, których opinia jest traktowana jako formalność. Obywatele dowiadują się o nominacjach po fakcie i nie mają okazji zadać pytań kandydatom. Nie ma też tradycji przeprowadzania wysłuchań publicznych.

Organizacje pozarządowe organizują równolegle do oficjalnych procedur własne działania. Zbierają informacje o kandydatach, zadają im pytania, przesyłają kwestionariusze do wypełnienia, organizują wysłuchania, na których każdy obywatel może zadać pytanie. Niektórzy kandydaci na publiczne stanowiska odnoszą się do tego ze zrozumieniem, ale część ignoruje ten obywatelski nadzór – informuje Fundacja Batorego.

Na podstawie doświadczeń organizacji obywatelskich monitorujących procesy wyboru na wysokie stanowiska publiczne, opracowano katalog kryteriów, jakie taki proces powinien spełniać. Wymieniono tu:

– precyzyjność procedur,

– klarowne i weryfikowalne kryteria wyboru kandydatów, ograniczające uznaniowość,

– upublicznienie pełnej wiedzy o kandydatach i łączące się z tym odpowiadanie przez nich na pytania dotyczące kwalifikacji,

– jawny i precyzyjny kalendarz procesu wyboru,

– zapewnienie udziału gremiów niepolitycznych w procesie wyboru.

Fundacja Batorego przedstawia w publikacji również objęte monitoringiem procesy wyboru między innymi: Członków Rady Polityki Pieniężnej, Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, czy Członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

We wnioskach z tych obserwacji Fundacja Batorego zauważa, że procedury wyboru trwają zbyt krótko, żeby rzeczywiście poznać kandydatów, a kryteria są zbyt ogólnikowe. Jest za mało informacji o kandydatach i brakuje przepisów zobowiązujących ich do uzupełniania informacji. Brak też obowiązku publikowania uzasadnienia dokonanego wyboru.

Fundacja Batorego rekomenduje zmiany w prawie czyniące procedury wyboru bardziej transparentnymi.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>