Forum Financial Controlling Transformation 2019 – relacja z wydarzenia

Ada Kolczyńska
Ada Kolczyńska Starszy Konsultant
kontakt

W dniach 18-19 marca 2019 roku w Warszawie odbyło się Forum „Financial Controlling Transformation 2019” organizowane przez EY Academy of Business. Głównym zagadnieniem poruszanym podczas wydarzenia była rola Controlling Business Partnera w dobie cyfrowej transformacji biznesu.

Forum miało na celu przybliżenie sposobów sprawnego wykorzystania narzędzi oferowanych przez rynek w celu wzbogacania i porządkowania danych używanych w rachunkowości zarządczej, efektywnej komunikacji w pracy kontrolera, oraz kwestię ewolucji roli kontrolingu w dobie cyfrowej transformacji.

Przyszłość controllingu w świetle rozwoju nowych technologii

Podczas pierwszego dnia forum uczestnicy wzięli udział w sesji wspólnej, na którą składały się prezentacje praktyków controllingu, bazujące na case studies i doświadczeniach prelegentów.

Poniedziałkowe panele przybliżyły tematykę wpływu rozwoju nowych technologii na pracę kontrolera finansowego oraz zmieniającej się funkcji kontrolera w przedsiębiorstwie. Ukazana została konieczność sprostania przez controlling wyzwaniom powstającym wskutek cyfrowej transformacji biznesu.

Prelegenci na bazie własnych doświadczeń zawodowych omówili strategiczną rolę kontrolera finansowego w spółce oraz konieczność rozwoju kompetencji lidera i „bycia partnerem dla biznesu”.

Ukazany został wpływ rozwoju funkcji kontrolera finansowego na wprowadzanie realnych zmian w procesach operacyjnych spółki. Podkreślono, że controlling musi przejść z funkcji skupiającej się na raportowaniu danych do praktycznego zaangażowania kontrolera w działalność operacyjną przedsiębiorstwa, zarządzanie efektywnością procesów za pomocą data mining, pozyskanie przez kontrolera wiedzy na temat poszczególnych procesów.

Drugi dzień forum oferował uczestnikom możliwość udziału w jednej z dwóch równoległych sesji warsztatowych.

Warsztaty umożliwiały uczestnikom wzbogacenie specjalistycznych kompetencji z zakresu controllingu finansowego. Tematami wiodącymi sesji były praktyczne aspekty pracy kontrolera, takie jak efektywne zarządzanie danymi, tworzenie dashboardów managerskich, sprawne podejmowanie decyzji biznesowych w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia, przedstawieniu roli kontrolera finansowego w procesie wdrażania MSSF 16 przez spółkę, oraz stosowaniu rachunkowości zabezpieczeń w praktyce. Omówiona została również istotność umiejętności komunikacyjnych w pracy kontrolera, sposoby innowacyjnego rozwiązywania problemów w biznesie oraz techniki i narzędzia storytellingu w pracy kontrolera.

Lepiej zapobiegać niż leczyć – rola kontrolera finansowego w procesie budowania sprawnego systemu kontroli wewnętrznej

Podczas panelu nie zabrakło prelekcji na temat zarządzania ryzykiem nadużyć przez kontrolera finansowego. Jakub Szczepaniak, menadżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w EY, omówił przypadki przełożenia teorii kreatywnej księgowości na praktykę. Ukazał kwestię granicy pomiędzy true and fair view, a nadużyciami w sprawozdaniach finansowych, opierającymi się między innymi na zawyżaniu przychodów bądź zaniżaniu kosztów (między innymi poprzez niezachowanie zasady współmierności). A także między rzetelnością a nieprawidłowościami w dokonywanych wycenach pozycji bilansowych oraz raportowaniem fikcyjnych transakcji.

Przybliżona została tematyka trójkąta nadużyć oraz sposoby manipulacji danymi finansowymi. W ramach case studies przytoczone zostały konkretne przykłady naruszeń identyfikowanych w spółkach, a także omówione zostały podstawowe błędy w analizie przez kontrolerów danych udostępnianych na potrzeby rachunkowości zarządczej.

Ukazano konieczność głębszego spojrzenia kontrolera na sytuację finansową poszczególnych części przedsiębiorstwa, wyciągania prawidłowych wniosków z otrzymywanych danych. Wskazano konieczność rozważenia, czy idealna realizacja budżetu rzeczywiście pokrywa się z usprawiedliwionymi działalnością przedsiębiorstwa w danym okresie kosztami i przychodami, czy raczej może być wskazówką na istnienie problemu nadużycia finansowego w spółce.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>