Follow the money, czyli wykres Sankeya pokazuje gdzie są pieniądze

Analizując przepływy finansowe przedsiębiorstw, często zadajemy sobie pytanie z jakich źródeł pochodzą środki finansowe oraz, co ważniejsze, gdzie trafiły dalej? Odpowiedź na to pytanie zazwyczaj nie jest prosta podobnie jak jej przekazanie w jasny i czytelny sposób.

Rozwiązaniem dla prezentacji przepływów jest wykres Sankeya. Pod tą nazwą kryje się wykres przedstawiający bilansujące się strumienie, w których kierunek strzałki wskazuje na kierunek przepływu (wpływy bądź wypływy z podmiotu gospodarczego), natomiast szerokość strumienia odzwierciedla jego wielkość lub wartość.

Wymyślony przez kapitana Matthew Sankeya wykres służył początkowo do prezentacji danych odnośnie sprawności silników – dopiero potem zyskał szerokie zastosowanie w naukach o przyrodzie, a także w analizie przepływów pieniężnych.

Aby przybliżyć wykorzystanie wykresu Sankeya w praktyce, pokażę dwa przykłady na podstawie bilansu handlu zagranicznego Polski w styczniu 2014 roku.

Przykład 1:

Według informacji podanych przez Główny Urząd Statystyczny eksport w styczniu bieżącego roku wyniósł 12,9 mld Euro (wzrost o 5,7% w stosunku do roku 2013), natomiast import wyniósł 12,7 mld euro ( wzrost o 0,7% w stosunku do roku poprzedniego). Dodatnie saldo handlu zagranicznego wyniosło 176,4 mln euro.

Z krajami rozwiniętymi odnotowano dodatnie saldo w wysokości 3,2 mld euro, w tym z krajami Unii Europejskiej w wysokości 2,9 mld euro.

W przypadku obrotów z krajami rozwijającymi się oraz krajami Europy Środkowo-Wschodniej uzyskano ujemne saldo, w wysokości minus 1,8 mld euro oraz minus 1,2 mld euro.

Na wykresie Sankeya przedstawiono wizualizację bilansu handlu zagranicznego dla Polski w styczniu 2014 r.

Przykład 2:

Poniższy wykres Sankeya prezentuje, obroty handlu zagranicznego dla głównych partnerów handlowych Polski.

Dzięki przypisaniu kolorów do poszczególnych krajów oraz na podstawie szerokości poszczególnych przepływów jesteśmy w stanie dokonać wstępnej analizy przedstawionych danych. Dodatnie saldo handlu zagranicznego obserwujemy dla Niemiec, które zajmują pierwsze miejsce pod względem wartości zarówno dla importu jak i eksportu, Wielkiej Brytanii oraz Czech. Ujemny bilans obserwujemy dla Rosji, dla której import znaczenie przewyższa eksport.

Jak widać na powyższych przykładach, wykres Sankeya pozwala w łatwy sposób ocenić wartość oraz kierunek przepływów finansowych. Dzięki niemu, w jasny i przejrzysty sposób można zaprezentować beneficjentów transakcji – nie potrzebujemy już skomplikowanych tabelek, setek liczb i procentów by przedstawić dane. Przy pomocy szerokości poszczególnych linii wykresów i odpowiednich kolorów możemy przekazać informacje w bardziej przystępny i zapadający w pamięć sposób.

W analogiczny sposób można przedstawiać wyniki analizy kryminalnej wyciągów bankowych. Głównym celem takich analiz jest wskazanie beneficjentów przelewów środków pochodzących z działalności niezgodnej z prawem, a także źródeł finansowania takiej działalności.


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>