Firmy nie doceniają niemieckiego prawa antykorupcyjnego

Fraudbuster
Fraudbuster Pogromca Korupcji i Nadużyć
kontakt

Wiele niemieckich firm działających na arenie międzynarodowej nie docenia zasięgu prawa antykorupcyjnego obowiązującego w ich kraju. Grupa robocza OECD do spraw przekupstwa w najnowszym raporcie określa Niemcy, jako kraj wiodący w sprawie zwalczania korupcji zagranicznej.

Najnowszy raport Grupy Roboczej OECD do spraw Przekupstwa zawiera ocenę przestrzegania przez Niemcy prawa Konwencji antykorupcyjnej z 1997 roku. Powstał on po rozmowach z urzędnikami państwowymi, przedstawicielami biznesu i społeczeństwa obywatelskiego. Grupa przedstawia w raportach zarówno wady jak i zalety praktyki przestrzegania prawa w danym państwie.

W Niemczech od czasu wejścia w życie konwencji odkryto 67 przypadków zagranicznej korupcji, co doprowadziło do nałożenia sankcji na 328 osób i 18 osób prawnych. Plasuje to Niemcy, co prawda za USA, ale znacznie przed Wielką Brytanią i innymi krajami europejskimi. W raporcie zauważono, że Niemcy przyspieszyły zwalczanie zagranicznego przekupstwa.

OECD chwali Niemcy za pragmatyczne stosowanie prawa antykorupcyjnego. W 257 przypadkach, które doprowadziły do ​​ukarania osób od 2011 r., tylko 73 osoby zostały ukarane bezpośrednio za przekupstwo zagraniczne. Jednocześnie 110 zostało ukaranych za łapownictwo komercyjne, 23 za naruszenie zaufania, sześć za złamanie obowiązków nadzorczych i dwie za przestępstwa podatkowe.

Raport OECD w sprawie przestrzegania prawa antykorupcyjnego wskazuje też na to, co w Niemczech należy w tej sprawie poprawić. Grupę niepokoi fakt dużej rozbieżności w liczbie ukaranych osób w stosunku do ukaranych firm. Grupa sugeruje lepsze wykorzystanie niemieckiego prawa wobec korporacji.

OECD podnosi w raporcie sprawę ochrony sygnalistów. Zależy ona w Niemczech od decyzji sądu a kryteria oceny nie są jasno określone. Jest to pewnie przyczyną małej liczby sygnalistów.

W raporcie OECD podniesiono jeszcze nierówności w stosowaniu prawa antykorupcyjnego w różnych landach. Stwierdzono także brak nowoczesnych narzędzi do gromadzenia danych.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>