Firmy farmaceutyczne publikują rejestr korzyści wręczanych lekarzom

Fraudbuster
Fraudbuster Pogromca Korupcji i Nadużyć
kontakt

Innowacyjne, europejskie firmy farmaceutyczne publikują rejestr korzyści wręczanych przedstawicielom zawodów medycznych oraz organizacjom ochrony zdrowia. Pierwszy roczny raport obejmuje 2015 rok.

Rejestr korzyści jest udostępniany raz w roku i obejmuje poprzedni rok kalendarzowy. Najpierw firmy i organizacje branżowe zrzeszone w Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych opracowały Kodeks Przejrzystości. Jest on wdrażany w 33 krajach. Zgodnie z jego zapisami firmy są zobowiązane ujawniać wszystkie transfery korzyści otrzymywane przez przedstawicieli zawodów medycznych i organizacje ochrony zdrowia związane ze wsparciem udziału w doskonaleniu zawodowym, honorariami dla prelegentów oraz doradztwem.

Rejestr korzyści zawiera dane zbiorcze na temat kwot przekazywanych przedstawicielom zawodów medycznych oraz organizacjom ochrony zdrowia. Na stronach firm farmaceutycznych publikowane są szczegółowe dane dotyczące transferów korzyści dla konkretnych przedstawicieli zawodów medycznych i placówek ochrony zdrowia. Beneficjenci muszą wyrazić zgodę na publikację dotyczących siebie danych. Mogą ją też wycofać.

Z pierwszego raportu rejestru korzyści dowiadujemy się, że świadczenia na działalność badawczo rozwojową w 2015 roku wyniosły prawie 400 milionów złotych. Prawie 129 milionów przekazano na rzecz organizacji ochrony zdrowia a ponad 107 milionów przedstawicielom zawodów medycznych. Z tej ostatniej kwoty ponad 66 milionów to koszty poniesione w związku z wydarzeniami a ponad 41 milionów to wynagrodzenia za usługi. Średnie wynagrodzenie przedstawiciela zawodu medycznego w 2015 roku wyniosło 2772 złote.

Rejestr korzyści odnotowuje też jak transparentni są beneficjenci. Indywidualną publikacją objętych zostało 70% organizacji ochrony zdrowia. W przypadku przedstawicieli zawodów medycznych to tylko 22%.

Kodeks Przejrzystości i rejestr korzyści to niewątpliwie krok w dobrym kierunku.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>