FCPA – przejmujący już nie musi się przejmować?

Podmioty będące stronami przejmującymi będą mogły korzystać z możliwości ograniczania odpowiedzialności za przeszłe grzechy przejętych podmiotów.

Pod koniec lipca 2018 r. w Waszyngtonie odbyło się IX Światowe Forum na temat przestrzegania przepisów antykorupcyjnych organizowane przez American Conference Institute. Podczas konferencji miał swoje wystąpienie również Zastępca Prokuratora Generalnego Matthew Miner. Ogłosił, że Departament Sprawiedliwości (DOJ) planuje rozszerzyć zasady ograniczania odpowiedzialności dotyczące amerykańskiej Ustawy o Przeciwdziałaniu Zagranicznym Praktykom Korupcyjnym (FCPA) również na firmy, które po transakcji przejęcia odkryły w przejętej spółce przypadki naruszenia przepisów FCPA i postanowiły to zgłosić.

Ogłoszona informacja została przyjęta z dużym entuzjazmem. Deklaracja Matthew Minera definitywnie rozwiewa wszelkie wątpliwości i oznacza, że firmy będą mogły znacznie ograniczyć zakres swojej odpowiedzialności za naruszenia popełnione w okresie przed transakcją przejęcia.

Warto zaznaczyć, że nie jest to absolutne novum. Historia zna, bowiem podobne przypadki.

Znana jest sprawa firmy Halliburton, która poprosiła w 2008 r. DOJ o opinię w sprawie planowanego przejęcia angielskiej firmy. W swoim wniosku o opinię Halliburton opisała ograniczenia, które uniemożliwiały jej przeprowadzenie obszernego przeglądu due dilligence pod kątem FCPA jeszcze przed przejęciem, oraz szczegółowy plany działań, który przeprowadzi, jeśli transakcja zakończy się powodzeniem. Plan Halliburton składał się z szeregu działań, w tym:

  • W ciągu 10 dni od zakończenia transakcji przedstawienie szczegółowego planu przeglądu antykorupcyjnego w przejętym podmiocie;
  • Wprowadzenie przepisów antykorupcyjnych oraz kodeksu etyki. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników w czasie do 60 dni od zakończenia transakcji;
  • W ciągu 90 – 180 dni od zakończenia transakcji przedstawienie wyniku przeglądu do DOJ w kolejności dla obszarów wysokiego, średniego i niskiego ryzyka;
  • Zaangażowanie zewnętrznych, niezależnych doradców (prawników, audytorów śledczych) do przeprowadzenia przeglądu zgodności z FCPA oraz antykorupcyjnego;
  • Przekazanie DOJ wszelkich informacji o zidentyfikowanych przypadkach naruszenia przepisów FCPA w okresie do 180 dni od zakończenia transakcji.

W odpowiedzi na wniosek Halliburton, DOJ wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że nie planuje podejmować jakichkolwiek działań przeciwko Halliburton, jeśli firma zrealizuje wszystkie punkty swojego planu.

„Plan Halliburtona” stał się wzorem dla wielu firm, które napotykały podobne trudności w trakcie przejęcia innej firmy. Natomiast opinia DOJ stała się swoistą „podkładką” dla przedsiębiorców, którzy szukali orzecznictwa w kwestii ograniczenia zakresu odpowiedzialności za naruszenia popełniane przed zamknięciem transakcji.

Po wprowadzeniu nowelizacji do FCPA Corporate Enforcement Policy oraz po deklaracji Matthew Minera, że nowe podejście DOJ będzie się odnosiło również do przejmujących, możliwości korzystania z ograniczenia odpowiedzialności nie będą już przedmiotem interpretacji, lecz staną się powszechna praktyką.

Jako przykład skutecznego stosowania przepisów w praktyce Matthew Miner przedstawił sprawę firmy Dunn & Bradstreet, która po przejęciu nowego podmiotu w Chinach zidentyfikowała przypadki naruszenia wymogów FCPA.

Dunn & Bradstreet postanowiło niezwłocznie zgłosić sprawę do DOJ, przeprowadziło dokładne dochodzenie wewnętrzne, otwarcie i rzetelnie współpracowało z DOJ celem wyjaśnienia sprawy. Wzmocniło swój program compliance oraz środowisko kontroli.

W wyniku swoich działań Dunn & Bradstreet uniknęło sankcji karnych.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>