#FakeHunter – ogólnodostępna aplikacja do walki z dezinformacją

Daria Graczyk
Daria Graczyk Konsultant
kontakt

Wraz z pojawieniem się koronawirusa (SARS-CoV-2), nastąpił globalny napływ informacji. Niektóre z nich są wiarygodne, inne mniej lub wcale. Aplikacja #FakeHunter ma pomóc w oddzielaniu ziarna od plew.

Skutków udostępniania fałszywych informacji można wymieniać wiele. Dezinformacja ma wpływać na nastroje i opinie odbiorców, wywołując konkretny rezultat. Pokłosiem tego zjawiska może być destabilizacja nastrojów społecznych, ogólna dezorientacja i panika zasiana wśród niedoinformowanego lub niewłaściwie poinformowanego społeczeństwa.

W czasie pandemii fikcyjne wiadomości na temat choroby COVID-19, często przekazywane przez środki masowego przekazu i media społecznościowe niosą ze sobą rozmaite niebezpieczeństwa. Od tego, czy społeczeństwo będzie sugerować się wiarygodną informacją, czy ulegać manipulacji zależy jego bezpieczeństwo, zdrowie, a nawet byt. Nic dziwnego, że zapotrzebowanie na implementację narzędzi, które pozwalają zmierzyć się z fałszywym zalewem informacji wzrasta.

Odpowiedzią na rosnące potrzeby jest uruchomiona 8 kwietnia bieżącego roku przez Polską Agencję Prasową (PAP) i GovTech Polska aplikacja #Fakehunter, która jest społecznym systemem weryfikacji treści publikowanych w internecie. Ideą projektu jest zaangażowanie uczestników świata wirtualnego do wspólnej walki z dezinformacją. Celem systemu jest demaskowanie fałszywych wiadomości, w tym tych dotyczących COVID-19. Integralną jego częścią jest wspomniana wyżej aplikacja, przy użyciu, której internauci mają możliwość dzielenia się swoimi wątpliwościami. Dyskusyjne treści poddawane są weryfikacji, a efektem końcowym rozeznania danej kwestii jest przedstawiony na łamach dedykowanej strony internetowej raport, sporządzony przez społecznych liderów opinii oraz ekspertów PAP.

Po niespełna miesiącu od momentu uruchomienia aplikacji, spośród przesłanych przez zainteresowanych zgłoszeń, przedstawiono ponad 70 raportów na temat panującej pandemii koronawirusa. Ogólna klasyfikacja nadesłanych informacji jest bardzo prosta i dzieli się na trzy kategorie: „prawdę”, „fake news” oraz „informację nieweryfikowalną”. Eksperci udzielili odpowiedzi na nurtujące internautów kwestie, między innymi:

  • „Czy liczba firm, które zawiesiły działalność w końcu kwietnia spadła o 80 proc. w porównaniu z końcem poprzedniego miesiąca?”
  • „Czy sprzęt medyczny, który przybył do Polski nie spełnia norm?”
  • „Czy Izrael ma szczepionkę na koronawirusa?”
  • „Czy Liechtenstein zmusza swoich obywateli do noszenia opasek biometrycznych?”
  • „Czy szpitale w USA manipulują wynikami?”
  • „Czy faktycznie tarcza antykryzysowa forsuje 5G?”

Odpowiedzi na powyższe pytania czytelnicy mogą znaleźć odwiedzając stronę internetową #FakeHunter a konkretnie sekcję „Zobacz, co już sprawdziliśmy”.

Na aplikację składają się trzy elementy: wtyczka do pozyskiwania zgłoszeń, panel do ich weryfikacji oraz portal z decyzjami wydanymi w sprawie poszczególnych zawiadomień dotyczących wątpliwych treści.

Zatem jak działa aplikacja #FakeHunter?

  1. W celu uruchomienia aplikacji wymagana jest instalacja wtyczki, po uruchomieniu, której należy zaznaczyć niebudzącą zaufania treść.
  2. Następnym krokiem jest kliknięcie na ikonę wtyczki obok paska adresu.
  3. Po uruchomieniu okna aplikacji, należy podać adres e-mail, na który zostanie przesłany wynik weryfikacji oraz pokrótce wyjaśnić, co budzi naszą wątpliwość.
  4. Po uzupełnieniu odpowiednich pól, należy kliknąć przycisk „wyślj”.

Dyskusyjna treść zawarta w zgłoszeniu zostanie poddana, weryfikacji na podstawie wiarygodnych źródeł, a następnie po podjęciu decyzji o autentyczności lub fikcji przekazu, werdykt zostanie wysyłany do zgłaszającego drogą mailową. Wszelkie podjęte dotychczas werdykty w sprawach wątpliwych treści dostępne są na łamach serwisu #FakeHunter.

Na koniec warto nadmienić, że instytucje odpowiedzialne za wdrożenie tego narzędzia, podjęły decyzję o udostępnieniu w otwartym kodzie źródłowym oprogramowania #FakeHunter, tym samym umożliwiając zainteresowanym użytkownikom wykorzystanie, rozwój i dalsze rozpowszechnianie rozwiązania. Ogólnodostępność narzędzia z kolei ma przyczynić się do ograniczenia negatywnych skutków rozprzestrzeniania się nieprawdziwych treści, a tym samym do wzrostu bezpieczeństwa i świadomości społeczeństwa.

Z działaniem narzędzia można się zapoznać (w tym pobrać wtyczkę służącą zgłaszaniu wątpliwych informacji) na stronie: https://fakehunter.pap.pl/

Oprogramowanie do „fact-checkingu” dostępne jest pod adresem: https://github.com/govtech-polska

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>