EY i ACCA o przestępczości finansowej w erze cyfrowej

Adam Sawicki
Adam Sawicki Konsultant
kontakt

Szacowany koszt przestępczości finansowej może sięgać nawet 3,5 bln dolarów rocznie, czyli więcej niż PKB Francji czy Wielkiej Brytanii. W najnowszym raporcie EY Forensic & Integrity Services i ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) przedstawiono ewolucję przestępczości finansowej, wyzwania związane z jej zwalczaniem oraz możliwe rozwiązania.  

Wyzwania

Jak wynika z raportu „Economic crime in a digital age” przestępczość ekonomiczna w erze cyfrowej stwarza dla organów regulacyjnych i decydentów nowe wyzwania związane z anonimowością, dostępnością i odpowiedzialnością.

Przestępcy mogą łatwiej ukrywać swoją tożsamość i działania oraz skuteczniej niż kiedykolwiek dotrzeć do znacznie większej liczby potencjalnych ofiar. Przestępczość finansowa stała się też bardziej dostępna dzięki rozpowszechnianiu informacji w Internecie oraz łatwości komunikacji i przekazywania pieniędzy między dowolnymi państwami. Potencjalni sprawcy nie muszą nawet posiadać umiejętności technologicznych, bo nielegalne usługi można stosunkowo łatwo kupić w Internecie.

Większa dostępność pozwala na  globalizację i transgraniczność przestępczości finansowej. Niestety w tym samym czasie regulacje prawne nie nadążają za tym trendem i wciąż obejmują pojedyncze kraje lub regiony, zamiast proponować rozwiązania w podejściu globalnym. Natomiast wyzwaniem w zakresie odpowiedzialności jest osiągnięcie właściwej równowagi regulacyjnej między nadzorem człowieka a poleganiem na maszynach czy algorytmach.

Rozwiązanie

Aby sprostać tym wyzwaniom, w raporcie EY i ACCA wskazano trzy poziomy współpracy, które przedstawiają spójne podejście do skutecznego wykrywania i przeciwdziałania zagrożeniom stwarzanym przez nadużywanie nowej technologii.

Źródło: EY

Pierwszy poziom to współpraca w ramach danej organizacji i przedsiębiorstwa, gdzie szczególnie ważna jest wymiana informacji między poszczególnymi działami firmy oraz zintegrowane podejście do zarządzania ryzkiem nadużyć. Kolejny poziom to ściślejsza współpraca organów regulacyjnych i instytucji finansowych w celu wspólnego zwalczania przestępczości gospodarczej, na przykład poprzez wymianę informacji między tymi sektorami w czasie rzeczywistym. Ostatnim ogniwem jest poziom współpracy międzynarodowej. Jak zostało wcześniej wspomniane, przestępczość ekonomiczna jest globalna i taki też wymiar powinny mieć regulacje i współpraca między rządami i instytucjami finansowymi.

Znaczenie etyki

Raport EY i ACCA podkreśla wagę ludzkich postaw w zwalczaniu przestępczości ekonomicznej. Wciąż – również w erze cyfrowej – to ludzie oraz procesy i zarządzanie są kluczowe. Każde udane przestępstwo zaczyna się od indywidualnych decyzji np. umyślnego złamania zasad albo zaufania informacjom, które nie są godne zaufania. Upewnienie się, że ludzie zaangażowani w różnorodne procesy w firmie prezentują właściwą postawę, przestrzegają zasad oraz znają odpowiednie narzędzia do przeciwdziałania przestępstwom to jeden z najważniejszych elementów ograniczających skutki przestępczości gospodarczej.

W tym kontekście publikacja zwraca również uwagę na istotną rolę efektywnego systemu zgłaszania nieprawidłowości przez sygnalistów, który istotnie wspiera zarówno wykrywanie jak i zapobieganie przestępczości finansowej.

Raport EY i ACCA prezentuje ponadto wybrane dobre praktyki, przykładowe technologie z zakresu AI i FDA (Forensic Data Analytics), wykorzystywane w zwalczaniu przestępczości finansowej oraz omawia rolę audytorów i  specjalistów od rachunkowości w zwalczaniu przestępczości finansowej w erze cyfrowej. Zapraszamy do lektury.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>