Etyka i compliance – dwie strony tej samej monety

Robert Sroka
Robert Sroka Menedżer
kontakt

Compliance rozumiany jako system zarządzania zgodnością koncentruje się na regulacjach. Zadaniem stawianym przed compliance jest zapewnienie, że firma funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi regulacjami i standardami, a pracownicy przestrzegają nie tylko przepisy prawa lecz również wewnętrzne regulacje. Na poziomie zachowań pracowników nie da się tego celu osiągnąć nawet za pomocą najlepiej funkcjonującego systemu. Konieczna jest praca w celu ukształtowania postaw pracowników. A to jest możliwe dzięki wzbogaceniu systemu compliance o system etyczny.

Można powiedzieć, że system compliance i system etyczny to dwie strony tej samej monety. Różnią się od siebie, lecz obydwie stanowią nierozerwalną całość, która nadaje wartość monecie. Praktycy compliance zwracają uwagę na fakt, że nawet profesjonalnie przygotowany i w pełni wdrożony system zgodności wymaga uzupełnienia o system etyczny. Na znaczenie fundamentu etycznego w compliance zwraca uwagę norma ISO 19600 „Compliance management systems —Guidelines”. Norma zaleca budowanie kultury zgodności, którą definiuje jako wartości, etykę i postawy, które funkcjonują w organizacji i wspólnie ze strukturą organizacji i systemem kontroli kształtują określone normy zachowań i przyczyniają się osiągnięcia celów compliance. Najsłabszym elementem systemu ale również tym, który decyduje o jego skuteczności są pracownicy, a dokładniej każdy pojedynczy pracownik.

Ścisłą zależność między compliance a etyką dostrzegły rozwinięte, międzynarodowe organizacje. W tych firmach stanowisko osób zarządzających zgodnością określane jest często jako Ethics&Compliance Officer. W innych jako Compliance Officer lub Ethics Officer. Pomimo, że te nazwy stanowisk często stosowane są zamiennie to w zakresie swoich obowiązków obejmują zarówno zgodność, jak i etykę.

Wyzwania związane z systemami etyki i compliance to przede wszystkim wyzwania zarządcze. Jak wdrożyć, utrzymać i doskonalić system aby był skuteczny? Jaki schemat postępowania będzie najskuteczniejszy w naszej organizacji? Jak i gdzie w organizacji powinna być umocowana osoba odpowiedzialna za system zgodności i program etyczny?

O ile działania niezgodne z prawem mogą być trudne do wykrycia, to ich prawna ocena często nie pozostawia wątpliwości. Natomiast działania nieetyczne nie zawsze są jednoznaczne z prawnego punktu widzenia. Nieetyczne postępowanie to niekoniecznie łamanie prawa, jednak może nieść duże ryzyko i straty dla spółki. Od ryzyk reputacyjnych na rynku, których rezultatem jest spadek przychodów po nieprzyjazną atmosferę pracy, skutkującą odejściami najlepszych pracowników i trudnościami w pozyskaniu nowych talentów na konkurencyjnym rynku pracownika. A taki powoli zaczyna się w naszym kraju rozwijać. Firmy zaczynają wdrażać systemy etyczne licząc, że dzięki podniesieniu kultury organizacyjnej staną się bardziej pożądanym pracodawcą.

Można mieć bardzo dobry system compliance, który kontroluje, czy pracownicy postępują zgodnie z prawem i regulacjami. A jednocześnie ci sami pracownicy niekoniecznie muszą działać w najlepszym interesie firmy i klientów. Ważna jest nie tylko wiedza pracowników na temat regulacji i systemu ale również wpływanie na postawy. A tutaj mówimy już o etyce.

Zapraszamy do śledzenia naszego bloga, na którym regularnie przez najbliższe miesiące będziemy przybliżać tematykę etyki i compliance, pisać o aktualnościach oraz podpowiadać, na co zwrócić uwagę wdrażając system etyczny oraz zarządzania zgodnością.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>