Etyka biznesu. Stan obecny i wyzwania na przyszłość

Robert Sroka
Robert Sroka Menedżer
kontakt
Marta Denys
Marta Denys Starszy Analityk
kontakt

18 października bieżącego roku w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja pt. Etyka biznesu. Stan obecny i wyzwania na przyszłość. W trakcie wydarzenia dyskutowano m.in. o znaczeniu etyki biznesu i compliance dla polskich przedsiębiorców.

Konferencja była podsumowaniem pierwszego etapu prac Grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego biznesu. Stanowi ona część Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (organu pomocniczego Ministra Rozwoju i Finansów). Pracom grupy roboczej przewodniczy Robert Sroka – Menedżer w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY.

Konferencja została podzielona na trzy części. Podczas pierwszego panelu dyskusyjnego pt. Etyka biznesu – kluczowe zagadnienia i wyzwania na przyszłość, rozmawiano o konieczności łączenia systemowego i formalnego podejścia do etyki biznesu oraz compliance z rozwojem kultury etycznej i kształtowaniem właściwych postaw pracowników. Uczestnicy dyskusji zwrócili uwagę na istotną rolę sygnalistów w budowaniu etycznej organizacji. Wskazali również na brak prawnej ochrony sygnalistów jako jedną z głównych przyczyn niskiego zaangażowania pracowników w reagowanie na zaobserwowane zachowania nieetyczne.

Podczas drugiego panelu omówiono rolę organizacji branżowych oraz pracodawców w wyznaczeniu standardów etycznych. Wpływ tych podmiotów na kształtowanie otoczenia regulacyjnego oraz firmy członkowskie sprawia, że pełnią one ważną rolę w rozwoju standardów etyki biznesu w Polsce. Przedstawiciele organizacji branżowych podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie wyznaczania standardów etycznych, obejmujących stosowanie takich praktyk jak kodeksy branżowe, mechanizmy skargowe czy wykorzystanie systemów certyfikacyjnych.

W czasie ostatniego panelu, przedstawiciele krajowych i międzynarodowych korporacji podkreślili znaczenie standardów etycznych w procesie zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw. Zdaniem prelegentów, spełnienie wymagań standardów korporacyjnych lub standardów typu SMETA, BSCI lub EcoVadis coraz częściej stanowi przepustkę do ekspansji międzynarodowej dla polskich przedsiębiorstw oraz otwiera im drogę do łańcucha dostaw globalnych firm. Wskazano również na istotną rolę audytu w kształtowaniu etycznego łańcucha dostaw. Przedstawiciele firm audytorskich przedstawili sposób prowadzenia audytów etycznych podkreślając, że oprócz formy weryfikacji stanowią one szansę na usprawnienie praktyk zarządczych w polskich firmach.

Więcej informacji o standardach etycznych jest dostępnych na stronie EY.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>