Drogowi sygnaliści autostradą do zgodności w ubezpieczaniach OC

Od kiedy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) wprowadził możliwość anonimowego zgłaszana nadużyć jego wykorzystanie rośnie w ekspresowym tempie. Kierowcy oraz inne osoby w zaledwie kilka minut mają możliwość nie tylko sprawdzania czy właściciel pojazdu o danym numerze rejestracyjnym opłacił obowiązkową składkę ubezpieczenia OC, ale również mogą złożyć zawiadomienie na nieuczciwego właściciela, który opłaty nie uiścił. Wielu kierowców przyczyniło się dzięki temu do poprawy sytuacji na polskich drogach.

Wystarczy szybkie porównanie danych: ok. 4,5 tys. zgłoszeń w 2018 r., vs. 4 tys. w 2017 r. i 2 tys. w 2016 r., aby przekonać się, że zaimplementowany przez UFG system zgłaszania nadużyć działa i jest wykorzystywany przez coraz więcej osób.

Z badań przeprowadzonych przez UFG jednoznacznie wynika, że polscy kierowcy coraz rzadziej akceptują jazdę nieubezpieczonym samochodem. Unikanie wnoszenia opłat za polisę OC negatywnie ocenia niemal, co czwarta pytana osoba, warto dodać, że liczba ta uległa podwojeniu w ciągu ostatnich sześciu lat. W rankingu dziesięciu nieakceptowanych zachowań na drogach, brak policy OC uplasował się zaraz za prowadzeniem samochodu pod wpływem środków odurzających, przekraczaniu dozwolonej prędkości oraz jeździe na czerwonym świetle. Wskazuje to, że Polacy mają coraz większą wiedzę odnośnie skutków, jakie niesie kolizja z nieubezpieczonym pojazdem.

Rośnie również świadomość, że nieubezpieczone pojazdy wpływają na wzrost cen polis. Obecnie obowiązujące przepisy stanowią, iż jeżeli wypadek spowodowany zostanie przez kierowcę pojazdu nieubezpieczonego to wyrządzoną szkodę pokryje właśnie UFG. Wpływa to na wzrost kosztów działania funduszu. Należy przy tym pamiętać, że przychody UFG pochodzą w głównej mierze ze składek odprowadzonych przez krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń wykonujące na terenie polski działalność w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych. Wynika z tego, że zarówno nieubezpieczeni, jak również oszuści ubezpieczeniowi, mają bezpośredni wpływ na wzrost cen polis.

Zmianę mentalności kierowców, co do wagi zgłaszania wszelkich przypadków łamania prawa potwierdza Hubert Stoklas wiceprezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego „W polskim społeczeństwie przez lata panowało przekonanie, że czymś niestosownym jest informowanie o naruszeniach przepisów prawa przez innych kierowców. To się jednak zmienia. Coraz więcej osób nie traktuje już tego, jako denuncjacji, ale jako postawę obywatelską mającą na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach„.

W celu zgłoszenia nieuczciwego właściciela auta wystarczy wypełnić, nawet anonimowo, formularz dostępny na stornie internetowej funduszu podając numer rejestracyjny samochodu, którego zgłoszenie dotyczy. Następnie sprawa badana jest przez pracowników funduszu, który w skrajnych przypadkach może nałożyć na nieuczciwego kierowcę karę w wysokości nawet do 4500 zł w przypadku samochodu osobowego i 6750 zł dla samochodów ciężarowych.

Wzrost aktywności drogowych sygnalistów i zmiana podejścia polskiego społeczeństwa do zjawiska unikania opłat za obowiązkowe ubezpieczenia może przyczynić się do znaczącej obniżki składek ubezpieczenia OC w najbliższych latach.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>