Dlaczego zdarzają się przypadki zniekształcania sprawozdań finansowych…

Media często opisują manipulacje danymi finansowymi w spółkach, w wyniku czego w sprawozdaniach jest zaprezentowany nieprawdziwy obraz podmiotu. Jest wiele sposobów, żeby ten obraz zaburzyć. Opiszę tu motywy jakie stoją za oszustwami w sprawozdaniach finansowych. Jest to niezwykle ważne ponieważ zrozumienie motywów działania ułatwia, a czasami umożliwia wykrycie oszustwa.

Uzyskanie wyższej ceny sprzedaży spółki

Gdy dany podmiot ma być sprzedany musi być ustalona jego cena. W przypadku spółek giełdowych wycena ta jest dokonywana przez inwestorów za pośrednictwem giełdy. Niezwykle ważny wpływ na tą wycenę mają dane finansowe pokazujące kondycję spółki. Gdy dane są nieprawdziwe, również wycena może nie być adekwatna do stanu faktycznego. Jeśli chodzi o podmioty nienotowane na giełdzie, wpływ sprawozdania na cenę spółki jest również istotny. Często ostateczna cena sprzedaży jest indeksowana danymi finansowymi (np. EBITDA). Kondycja spółki zaprezentowana w sprawozdaniu czasami może być czynnikiem przesądzającym, czy inwestor dokona zakupu danego podmiotu czy nie.

Pokazanie wyższej wartości przed inwestorami

Podobną przyczyną do tej pokazanej powyżej jest chęć pokazania inwestorom lepszej kondycji spółki niż jest ona w rzeczywistości. Może to być robione w celu utrzymania inwestorów w danej inwestycji.

Wypełnienie warunków wskaźnikowych wobec kredytodawców

W wielu spółkach zarówno działalność operacyjna, jak i inwestycyjna jest oparta na kredycie. Banki przed podjęciem decyzji o przyznaniu kredytu, bądź linii kredytowej oceniają kondycję firmy. Ocena ta oparta jest między innymi na zestawie wskaźników. Często banki w umowie kredytowej umieszczają zapis, że spółka w trakcie kredytowania musi utrzymywać wskaźniki finansowe na poziomach zdefiniowanych w umowie. Jeśli poziomy te zostaną niedotrzymane, bank może żądać zwrotu pieniędzy. Z tego powodu może występować pokusa manipulacji danymi finansowymi, aby obliczone na tej podstawie wskaźniki spełniały wymagane poziomy i żeby spółka nie musiała zwracać kredytu.

Wypełnienie warunków wskaźnikowych lub budżetowych w celu wypłaty premii za wyniki

Podobny mechanizm, jak pokazany w powyżej. może mieć również miejsce w przypadku, gdy premie dla zarządu czy kierownictwa niższych szczebli są uzależnione od osiągnięcia celów wskaźnikowych na zadanym poziomie.

Ukrycie słabej kondycji przed kontrahentami

Niektóre procedury zakupowe lub sprzedażowe zakładają zapoznanie się z kondycją przyszłego kontrahenta. Sprzedający chce się dowiedzieć, czy kupujący będzie w stanie zapłacić za daną transakcję. Kupujący chce mieć pewność, że dostawca będzie w stanie dostarczyć dany produkt, czy usługę. Istotnym elementem służącym do oceny kondycji kontrahenta jest sprawozdanie finansowe. W związku z tym może występować pokusa pokazania firmy w sprawozdaniu w lepszym świetle, niż jest w rzeczywistości. Przez to partner może zawrzeć umowę, której normalnie by nie zawarł, gdyby znał prawdziwy obraz drugiej strony transakcji.

Jak widać oszukiwanie w sprawozdaniach finansowych nie zawsze jest motywowane chęcią bezpośredniego uzyskania korzyści finansowych. Motywem bywa też próba skłonienia interesariuszy do podjęcia decyzji, której mogliby nie podjąć, gdyby znali prawdziwy stan spółki.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>