Czescy przedsiębiorcy o korupcji

Adam Sawicki
Adam Sawicki Konsultant
kontakt

Zdecydowana większość spośród 600 ankietowanych menadżerów i przedsiębiorców uznała korupcję za powszechne zjawisko. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez czeski oddział EY i AMSP ČR (czeskie Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorców).

W ramach badania aż 81% respondentów stwierdziło, że korupcja jest powszechnym zjawiskiem, a 40% pytanych uznało korupcję za barierę dla biznesu. Aż 35% czeskich menadżerów i przedsiębiorców stwierdziło, że niemożliwe jest uzyskanie zamówienia publicznego bez łapówki, co jest jednak wynikiem dużo lepszym w porównaniu z podobnym badaniem z 2009 r. gdzie uważało tak aż 59% respondentów.

Badani ocenili też wysiłki czeskiego rządu na rzecz walki z korupcją w ciągu ostatnich pięciu lat. Połowa respondentów uważa, że nie zaszła zmiana w tym zakresie. 29% pytanych uważa, że działania rządu zintensyfikowały się, a 21% uważa, że wysiłki rządu na rzecz walki z korupcją zmniejszyły się.

Przedsiębiorców zapytano też o najlepsze ich zdaniem środki przeciwdziałania korupcji. Prawie połowa (49%) respondentów wybrało „szybsze i bardziej skuteczne sądownictwo”. Kolejne miejsca zajęły:

  • większa przejrzystość organów państwowych (39% odpowiedzi),
  • ograniczenie dotacji (37%),
  • surowsze sankcje za korupcję (33%),
  • oraz położenie nacisku w systemie edukacji na moralność i etykę (30%).

Podobny trend w odbiorze korupcji wskazują badania międzynarodowe. Według ostatniego badania ACCA przeprowadzonego również wśród małych i średnich przedsiębiorców, 64% respondentów w Europie zgodziło się ze stwierdzeniem, że korupcja ma wpływ na środowisko biznesowe. Natomiast zgodnie z najnowszym Indeksem Percepcji Korupcji Transparency International zdecydowana większość krajów (aż 137 na 180 badanych państw) na przestrzeni ostatnich ośmiu lat poczyniła znikome lub żadne postępy w zwalczaniu korupcji.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>