Compliance: powrót do korzeni

5 listopada 2015 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyło się Szóste Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki. Konferencja zatytułowana – Compliance: powrót do korzeni (Compliance: back to the roots) skupiła wielu specjalistów z zakresu compliance z Polski oraz Niemiec, reprezentujących środowiska akademickie i biznesowe.

Pierwszy wykład dotyczył compliance w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym. Wygłosił go dr Alexander Erdland – prezydent Zrzeszenia Niemieckich Ubezpieczycieli. Scharakteryzował on compliance, jako zgodność nie tylko z powszechnie obowiązującym prawem i regulacjami wewnętrznymi panującymi w organizacji, ale także, jako zgodność z zasadami etyczno-moralnymi. Compliance wedle dr Erdlanda jest w największym stopniu uwarunkowane środowiskiem i kulturą danego przedsiębiorstwa, jego wartościami, a także kierunkiem rozwoju wyznaczanym przez menedżerów. Istotnym czynnikiem warunkującym compliance jest wkład pracowników, którzy powinni być zdolni do identyfikacji błędów popełnianych przez organizację, a także mieć możliwości i chęci do ich naprawiania.

Kolejnym punktem konferencji był panel dyskusyjny poświęcony tematyce compliance w branży ubezpieczeniowej. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele PZU S.A., Gothaer TU S.A., GPW i kancelarii prawnej Clifford Chance. Dyskutanci skupili się na omówieniu funkcjonowania znowelizowanej ustawy o działalności ubezpieczeniowej, a także dyrektywy Solvency II.

Zwrócono uwagę, że nałożenie na zakłady ubezpieczeń rozległych obowiązków informacyjnych nie osiągnęło jeszcze swojego celu. A to, dlatego, że większość polskich konsumentów wciąż nie ma nawyku dokładnego analizowania nabywanych produktów ubezpieczeniowych oraz zawieranych umów. Regulacje te stanowią jednak impuls do rozwoju działów zajmujących się zgodnością w zakładach ubezpieczeń.

Dyskutanci odnieśli się także do ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Zdaniem mec. Marcina Bartnickiego, bodźcem do wystąpienia różnego rodzaju nadużyć może stać się wprowadzenie regulacji stwierdzającej, że w wypadku nieustosunkowania się przez podmiot rynku finansowego do reklamacji klienta w ciągu 30 dni zostanie ona rozpatrzona zgodnie z wolą klienta.

Dr Marcin Ciemiński zaznaczył, że konsumenci coraz częściej występują przeciwko instytucjom finansowym na drogę sądową, a najpopularniejszym narzędziem służącym dochodzeniu ich praw staje się pozew zbiorowy. Podkreślił też, że UOKiK zaczyna coraz częściej ingerować w rynek usług finansowych, co należy ocenić pozytywnie.

Zaproszeni goście wielokrotnie podkreślali, że compliance powinno być narzędziem zarządzania spółką, a analizę stopnia zgodności należy przeprowadzać na każdym szczeblu jej funkcjonowania. Największy nacisk powinien jednak zostać położony na compliance w zakresie kontaktów z konsumentami. Konsumenci, bowiem powierzają swoje pieniądze podmiotom rynku finansowego kierując się przede wszystkim zaufaniem do danej instytucji. Wzrost zaufania klientów jest główną wartością generowaną przez dochowanie compliance na rynku finansowym.

Fragmenty dalszej relacji z Szóstego Polsko-Niemieckiego Forum Prawa i Gospodarki będziemy publikować na blogu.

 

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>