Compliance Days 2019 – Jak prowadzić firmę, aby wykazać należytą staranność?

Przy okazji projektu Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych wiele dyskusji kręci się wokół pojęcia „należytej staranności”. Jak prowadzić firmę, aby wykazywać ją na właściwym poziomie? Wzorców można szukać w prawie cywilnym, podatkowym, także w standardach międzynarodowych i praktykach globalnych firm. Przemyślane działania to klucz nie tylko do unikania kosztowych sankcji, ale także zabezpieczenia biznesu.

Zgodnie ze stanowiskami sądów administracyjnych należyta staranność jest określana przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez podmiot działalności gospodarczej. Wiąże się z większymi oczekiwaniami co do jego umiejętności, wiedzy, skrupulatności, rzetelności, zapobiegliwości i zdolności przewidywania w prowadzonych przez niego działaniach. Przedsiębiorstwo, w zakresie prowadzonej działalności, powinno również wykazywać się znajomością obowiązującego prawa oraz możliwych, wynikających z niego konsekwencji. Ponadto decyzje powinny być podejmowane w oparciu o wystarczający w danym przypadku zakres informacji.

Przykładowo  – czerpiąc z bogatych doświadczeń w dziedzinie podatków – jedno z orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku stanowi, że oprócz świadomego udziału w nielegalnym procederze, odebraniem prawa do odliczenia VAT, skutkuje również wykazanie braku należytej staranności, niedbalstwa czy też braku przezorności w ramach prowadzonych transakcji, których przebieg powinien wzbudzić uzasadnione wątpliwości odnośnie rzetelności jego kontrahentów.

Podobnie stanowi orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, wg którego podatnik ponosi konsekwencje działania nie tylko jeżeli wiedział o przestępstwie, ale również kiedy nie wiedział, a powinien był wiedzieć o oszustwie w dniu dokonywania transakcji.

W opinii organów podatkowych, należyta staranność, w zależności od ryzyka powinna się zatem przejawiać się m.in. dokonywaniem sprawdzenia dostawców w wywiadowniach gospodarczych przed nawiązaniem z nimi współpracy. Oczekiwana jest także weryfikacja źródła pochodzenia towarów.

Wracając do wspomnianego projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, należy przypomnieć że przewiduje on m.in.:

  • nałożenie na firmy obowiązku w zakresie przeciwdziałania nieprawidłowościom,
  • odpowiedzialność za działania podejmowane przez partnerów biznesowych,
  • konieczność przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów i obowiązek przeprowadzania wewnętrznych postępowań wyjaśniających,
  • wprowadzenie obowiązku określenia zasad postępowania w przypadku zagrożenia popełnienia czynu zabronionego oraz organów podmiotu.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia przebiegu Compliance Days 2019 w tym relacji z warsztatów Czym jest „należyta staranność wymagana w danych okolicznościach, prowadzonych przez Wojciecha Niezgodzińskiego, menedżera w Zespole Forensic & Integrity Services EY oraz Tomasza Jaszuka, kierownika Zespołu Compliance w LINK4 TU S.A., którzy wspólnie z uczestnikami omówią procedury i narzędzia CMS, które będą mogły pomóc w dochowaniu należytej staranności.

Informacje o tym i pozostałych panelach Compliance Days 2019 znajdą Państwo na stronie wydarzeniaRelacje z najciekawszych paneli będziemy przez kolejne kilka dni przedstawiali na Blogu.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>