Compliance Days 2019 – relacja z wydarzenia

2 i 3 kwietnia 2018 r. odbyła się kolejna edycja konferencji Compliance Days organizowanej przez Instytut Compliance. W tym roku konferencja zgromadziła ponad 220 uczestników, którzy mieli okazję wysłuchać 50 ekspertów zajmujących się szeroko pojętym zagadnieniem zarządzania zgodnością. EY wspierał to wydarzenie jako sponsor Compliance Days 2019 oraz prowadzący jeden z warsztatów.

Program wydarzenia podzielono na 14 paneli, w ramach, których omawiano m.in. wpływ nowych regulacji na wewnętrzne procedury przedsiębiorstw oraz najbardziej palące, wyzwania oficerów compliance.

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Konferencję Compliance Days 2019 rozpoczęła sesja plenarna poświęcona projektowi Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Swoją oceną ustawy dzielili się przedstawiciele instytucji, które będą ją egzekwować: Dariusz Kuberski, prokurator byłej Prokuratury Generalnej, dr hab. Barbara Nita, sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie, dr Robert Lizak z CBA oraz przedstawiciel biznesu – dr Oskar Filipowski z KGHM Polska Miedź S.A.

Odniesiono się do braku skuteczności obecnie obowiązującej ustawy, wskazano pozytywne strony planowanej ustawy, jak i jej słabsze strony. Dyskutowano o wyzwaniach związanych ze współpracą organów kontrolnych z działami compliance czy wykazywaniu należytej staranności przez przedsiębiorstwa.

Wdrażanie CMS w praktyce

Pierwszy dzień konferencji zamknęły sesje warsztatowe dotyczące wyzwań związanych z wdrażaniem CMS w polskich realiach, poświęcone czterem tematom: postępowaniom wyjaśniającym, whistleblowingowi, weryfikacji partnerów biznesowych oraz należytej staranności.

W trakcie warsztatu poświęconego wewnętrznym postępowaniom wyjaśniającym dużo miejsca poświęcono podejściu do sygnalisty oraz wyzwaniom związanym ze stosowaniem RODO. Sygnaliści byli tematem przewodnim odrębnego warsztatu, podczas którego odniesiono się do planowanych polskich regulacji oraz unijnej dyrektywy o ochronie sygnalistów.

W następnym warsztacie dotyczącym badaniu partnerów biznesowych omówiono narzędzia i procedury niezbędne, aby dowieść należytej staranności w tym zakresie.

Kwestia wykazania należytej staranności była również myślą przewodnią warsztatu prowadzonego przez Wojciecha Niezgodzińskiego, menedżera w Zespole Forensic & Integrity Services EY oraz Tomasza Jaszuka, kierownika Zespołu Compliance w LINK4 TU S.A. Prelegenci odnieśli się do dobrych praktyk związanych z należytą starannością oraz rozstrzygania praktycznych dylematów biznesowych opierając się m.in. na wybranych, zrealizowanych przez EY projektach dochodzeniowych.

Drugi dzień konferencji Compliance Days 2019 rozpoczął się spotkaniami panelowymi omawiającymi praktyki w zarządzaniu zgodnością w trzech kategoriach: roli Compliance Officera, jako komunikatora w organizacji, zarządzaniu zmianą w kontekście compliance oraz możliwościom i wyzwaniom związanym z programami antykorupcyjnymi.

Najlepsze praktyki w compliance

W trakcie panelu dotyczącego komunikacji eksperci i uczestnicy rozmawiali o tym jak wzmacniać i usprawniać przekaz compliance w organizacji.

Konkluzją spotkania o Compliance Change Management było zidentyfikowanie wyzwań z zakresu compliance, przed jakimi, zdaniem panelistów i uczestników, w najbliższym roku staną organizacje. Wśród nich wymieniono: prowadzenie skutecznych postępowań wewnętrznych w następstwie uzyskania informacji od sygnalistów, w tym rozróżnianie prawdziwych i fałszywych zgłoszeń; współpraca funkcji compliance z kadrą zarządzającą, szczególnie średniego szczebla oraz konsekwencje coraz częstszego wykorzystania AI (Artificial Intelligence) w biznesie.

Kolejny panel dotyczący programów antykorupcyjnych był poświęcony tworzeniu skutecznych programów przeciwdziałania korupcji i integrowaniu ich w system zarządzania zgodnością.

Digital w compliance

W południe rozpoczęła się druga tura spotkań w grupach. Tym razem omawiano wyzwania i ryzyka digitalizacji compliance w kontekście: zapobiegania praniu brudnych pieniędzy, social media i RODO.

Portale społecznościowe to dla przedsiębiorców błogosławieństwo i przekleństwo w jednym. Rodzą ryzyka, ale skutecznie zastosowane kreują także wielkie szanse dla zarządzania zgodnością. Uczestnicy spotkania zastanawiali się jak media społecznościowe mogą być skutecznie wykorzystane przez funkcję compliance.

Trzeci panel dotyczył doświadczenia, praktyki i kolejnych wyzwań związanych z RODO w rok po wdrożeniu regulacji. Paneliści analizowali wyzwania i błędy popełniane podczas implementacji RODO w swoich organizacjach, dzielili się doświadczeniami i wypracowanymi rozwiązaniami. Padły też pytania o anonimizację danych.

Konkluzją panelu było stwierdzenie, że obowiązki wdrożenia RODO należy traktować w kategoriach potrzeby ciągłego doskonalenia (continous improvement). Jest tak również z powodu pojawiającej się tendencji w legislacji polegającej na zastosowaniu do konkretnej sytuacji zasadnych aspektów przepisów uwzględniających materializujące się ryzyka.

Badanie skuteczności CMS i etyka w biznesie

Konferencję Compliance Days 2019 podsumowały dwie sesje plenarne. Pierwsza dotyczyła zagadnienia badań skuteczności systemów zarządzania zgodnością. Doświadczeniem dzielili się przedstawiciele m.in. Boehringer Ingelheim, Celgene, Urzędu miasta stołecznego Warszawy, Orange Polska i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. W funkcję moderatora wcielił się dr Bartosz Jagura z Instytutu Compliance.

Druga sesja plenarna kończyła tegoroczną konferencję rozmową między ekspertami z KNF, PZU, Danone, PGE i Uniwersytetu Warszawskiego o zadaniach funkcji compliance w kontekście wspierania etyki biznesu. Dyskusję prowadził Marcin Gomoła, prezes Zarządu Polnord S.A. Spotkanie zamknięto konkluzją, że specyfika zadań compliance wynika ze świadomości i chęci uwzględniania kwestii etycznych, a nie tylko pilnowania dostosowania działań biznesu do regulacji prawnych.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>