Archiwum kategorii: Prawo

Rynek handlu stalą w Polsce jest destabilizowany przez dużą skalę wyłudzeń podatku VAT. Nieuczciwi przedsiębiorcy sprzedają wyroby stalowe po niższej cenie niż rynkowa. To uderza w producentów i uczciwych pośredników. Przedsiębiorca, który sprzedaje towar kontrahentowi z innego państwa Unii Europejskiej, po spełnieniu szeregu warunków może nie naliczać 23% podatku VAT. Jednocześnie zachowuje prawo do odliczenia […]


Rząd chce podnieść do 1000 złotych próg, od którego kradzież lub zniszczenie mienia byłyby traktowane jak przestępstwo. Spowodowanie strat poniżej tej kwoty byłoby tylko wykroczeniem. Obecnie granica ta wynosi 250 zł. Odpowiedzialne za projekt Ministerstwo Sprawiedliwości tłumaczy podwyższenie progu, od którego chce karania jak za przestępstwo, względami ekonomicznymi. Próg 250 zł został ustalony w 1998 r. […]


W poprzednim poście dotyczącym modelu EDRM zaprezentowaliśmy dwa pierwsze etapy procesu. Kolejny to Pozyskanie i Zabezpieczenie danych. Ten temat był już wielokrotnie (przynajmniej w aspektach stricte technicznych) opisywany na łamach naszego blogu. Dlatego postaramy się dzisiaj zaprezentować nowe informacje w tym zakresie oraz pokrótce przypomnieć najważniejsze kwestie, o których mówiliśmy już wcześniej. Wiedząc, czego szukamy […]


W jednym z ostatnich wpisów poruszaliśmy kwestię możliwych zmian w Prawie zamówień publicznych („PZP”). To ważki temat nie tylko dla potencjalnych dostawców i tzw. służb zamówieniowych, ale także dla audytorów. Niezmiennie, wyżej wymienionych interesują także kwestie kar przewidzianych w PZP oraz opłat za odwołania od orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej („KIO”). I choć w tej tematyce […]


Prawie 50 tys. USD – tyle wyniosła pierwsza wypłacona nagroda w amerykańskim programie nagród dla informatorów. Przekazane przez sygnalistę informacje pozwoliły na wykrycie giełdowego nadużycia oraz ograniczenie liczby poszkodowanych. Nigdy nie dowiemy się kto tak naprawdę był pierwszy, gdyż zgodnie z regulacjami wszelkie dane pozwalające na identyfikację informatora trzymane są w ścisłej tajemnicy. W sierpniu […]


Najczęściej ocenia się wpływ kryzysu gospodarczego na poszczególne państwa oraz na zmienne makro i mikroekonomiczne. Pora postawić pytanie, czy kryzys finansowy wpływa na przestępstwa gospodarcze. Do tego tematu nawiązuje artykuł „W kryzysie warto dbać o informatora”, który w dniu 5. września 2012 roku ukazał się na łamach Rzeczpospolitej. Gazeta powołuje się na tegoroczny raport Ernst […]


Według najnowszego raportu OECD o zwalczaniu korupcji, spośród 39 krajów, które przez ratyfikację Antykorupcyjnej Konwencji zadeklarowały walkę z korupcją (tj. 34 kraje członkowskie OECD i pięć krajów współpracujących – Argentyna, Brazylia, Bułgaria, Rosja, RPA), od daty wejścia konwencji w życie (1999 rok) tylko 14 z nich nałożyło kary w związku z działaniami korupcyjnymi (na 210 […]


„Abstrahując od konkretnych spraw i oceniając na gorąco, uważam, że każdy ma prawo zgłosić podejrzenia, poddać to ocenie jakiejś komórce kontrolnej. Z tego powodu pracownika nie powinny spotykać negatywne konsekwencje ze strony pracodawcy. Nie żyjemy w państwie policyjnym I nie musimy wszyscy równo chodzić […] Mamy prawo zawiadomić, bo żyjemy w państwie demokratycznym. Każdy obywatel […]