Archiwum kategorii: Prawo

Czeski sąd zlikwidował firmę za występujące w niej nieprawidłowości. To pierwszy taki wyrok. Osoba prawna może zostać zlikwidowana według czeskiego prawodawa od początku 2012 roku. Wyrok sądu jest prawomocny. Mechanizmy zabezpieczające przed nieprawidłowościami nie cieszą się w czeskich firmach powodzeniem. Są odbierane przez przedsiębiorców, jako ograniczające. Biznesmeni ryzykują pomimo faktu, że ustawa o odpowiedzialności karnej […]


Zbliżają się ku końcowi prace UE nad nowymi rozwiązaniami z zakresu walki z nadużyciami na rynku. Prace te dotyczą rozporządzenia w sprawie wykorzystywania informacji poufnych oraz manipulacji na rynku (MAR – Market Abuse Regulation) oraz nowej dyrektywy w sprawie sankcji kryminalnych za nadużycia rynkowe. Dlaczego potrzebne są nowe regulacje? Konieczność modyfikacji istniejących rozwiązań wynika z […]


W 2013 roku przestępczość przetargowa gwałtownie wzrosła. Tak wynika z danych Komendy Głównej Policji. Wydaje się jednak, że może to być efekt nie tyle wzrostu samej liczby przestępstw, co skuteczniejszego ich ścigania. W zeszłym roku stwierdzono 65 przypadków udaremnienia przetargu. Wszczętych spraw było 145, podaje KGP. Dla porównania, w 2012 roku stwierdzono tylko osiem przestępstw […]


Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego zapowiada, że korupcja będzie teraz karana finansowo. Nawet do pięciu milionów złotych mogą zapłacić przedsiębiorstwa, które dopuściły się korumpowania urzędników. Dotychczas za korupcję karane były prawie wyłącznie osoby fizyczne dopuszczające się tego procederu. Teraz prokuratorzy mają żądać przed sądami wysokich kar dla firm, w imieniu których dochodziło do korupcji. Dotyczy to […]


Kara grzywny i to w wysokości dotkliwej dla podsądnego ma być dużo częściej stosowana zamiast powszechnych dotychczas kar więzienia w zawieszeniu. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało nowelizację Kodeksu Karnego. – Trzeba skończyć z fikcją karalności, mówi w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” wiceminister sprawiedliwości Michał Królikowski. – Za większość przestępstw wymierzamy karę, która nie jest dolegliwa ani odczuwalna. Przytaczane […]


Szybko rośnie szara strefa w obrocie paliwami. W 2012 roku skala wyłudzeń na rynku oleju napędowego wyniosła przynajmniej 12,6% jego szacowanego zużycia, wynika z raportu przygotowanego przez EY we współpracy z Kancelarią Bezpieczeństwa Rapacki i Wspólnicy oraz Niemczyk i Wspólnicy Straty budżetu państwa z tytułu wyłudzeń szacowane są na cztery miliardy złotych w 2012 roku, […]


Wraz z Jarosławem Grzegorzem mieliśmy przyjemność zaprezentować na spotkaniu otwartym IIA (The Institute of Internal Auditors) metody wykrywania nadużyć w sprawozdaniach finansowych. Dla zainteresowanych tematem, którzy nie mogli się zjawić, przygotowaliśmy krótkie podsumowanie. Zgodnie z badaniem ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) fałszerstwa sprawozdań finansowych są relatywnie rzadko występującym typem nadużyć (7,6% w 2012 roku). […]


Antykorupcyjna norma ISO 37001 ma zacząć być wdrażana w 2016 roku. Od 2011 roku Brytyjczycy testują swoją normę, na której będzie oparta ta o zasięgu międzynarodowym. Brytyjski standard BS 10500 dla przeciwdziałania korupcji w organizacjach jest obecnie mocno promowany i wdrażany głównie na Wyspach, ale też w innych krajach. Są już firmy, które implementują standard […]