Będzie trudniej wyłudzić ubezpieczenie

Fraudbuster
Fraudbuster Pogromca Korupcji i Nadużyć
kontakt

W ciągu kilku miesięcy powstanie baza danych o ubezpieczeniach majątkowych i na życie. Uruchomią ją Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym. Baza ma ograniczyć możliwość wyłudzania ubezpieczeń.

Zdarza się, że osoby poszkodowane próbują dostać odszkodowanie z kilku towarzystw ubezpieczeniowych za to samo zdarzenie. Czyli wyłudzić ubezpieczenie. Na razie jest to możliwe, ponieważ towarzystwa nie informują się wzajemnie o roszczeniach i wypłaconych odszkodowaniach. Baza Zdarzeń i Szkód ma być platformą wymiany informacji. Podobna sprawdza się w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych. Za utworzeniem bazy opowiedziało się walne zgromadzenie Polskiej Izby Ubezpieczeń.  

W pierwszej kolejności w bazie będą zbierane dane dotyczące ubezpieczeń majątkowych z dwóch grup: ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów (w tym np. mieszkań i budynków), oraz ubezpieczenie pozostałych szkód rzeczowych (np. kradzieże). Jeśli chodzi o ubezpieczenia na życie w bazie najpierw znajdą się ubezpieczenia indywidualne wszelkich typów oraz grupowe w zakresie: zgonu, poważnej choroby, trwałego uszczerbku na zdrowiu i leczenia szpitalnego (ale bez operacji).

Z Bazy Zdarzeń i Szkód będą mogły korzystać tylko towarzystwa ubezpieczeniowe. Ale żeby mogły z niej pobierać dane muszą ją zasilać. Coś za coś. Administratorem bazy będzie Polska Izba Ubezpieczeń.

Budowa BZS ma wedle szacunków kosztować około 6,8 mln zł. Towarzystwa ubezpieczeniowe będą miały z niej zysk. W pierwszych trzech latach funkcjonowania dzięki danym z bazy mają być wykryte próby wyłudzeń około 5,7 mln zł w samych ubezpieczeniach na życie. Dla ubezpieczeń majątkowych to według szacunków kolejne 11,1 mln zł.

Pierwsze próbne uruchomienie BZS planowane jest jeszcze na pierwsza połowę tego roku.


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>