Badanie akceptacji konsumentów dla nadużyć finansowych

Adam Sawicki
Adam Sawicki Konsultant
kontakt

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce przeprowadził kolejną edycję badania skłonności do nadużyć finansowych Polaków. Celem badania było pokazanie i pomiar społecznej akceptacji naruszania norm prawnych lub standardów etycznych przez konsumentów usług finansowych.

W ramach badania „Moralność finansowa Polaków” przeprowadzonego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (wcześniej Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców) zapytano respondentów o ocenę dziewięciu zachowań, które naruszają przepisy bądź są niezgodne ze standardami etycznymi.

Z najsilniejszym sprzeciwem i brakiem akceptacji spotykało się posługiwanie cudzym dokumentem w celu uzyskania kredytu.  92,9% respondentów uważa, że nigdy nie można usprawiedliwić takiego postępowania. Niestety oceniając kolejne przykłady nadużyć finansowych respondenci nie byli już tak zdecydowani. Przykładowo, 67.8% pytanych nie znajduje usprawiedliwienia dla osoby, która zawyża wartość poniesionych szkód, by uzyskać nienależne odszkodowanie. Jednocześnie zaledwie 42,5% respondentów potępia osoby, które pracują na czarno, by uniknąć ściągania długów z pensji.

Jeszcze mniej optymistycznie wyglądają wyniki badania, jeśli zsumujemy ze sobą odpowiedzi usprawiedliwiające dane zachowanie, czyli „czasem”, „często” i „zawsze”. Okazuje się wtedy, że ponad połowa respondentów znajduje usprawiedliwienie dla pracy na czarno w celu uniknięcia ściągania długów z pensji; dla przepisywania majątku na rodzinę, by uciec przed wierzycielami czy też dla płacenia gotówką bez rachunku w celu uniknięcia płacenia podatku VAT.

Co ciekawe, jednocześnie, aż 94% badanych zgodziło się z poglądem, że oddawanie długów jest zawsze obowiązkiem moralnym. Pokazuje to rozbieżność między deklarowanym poparciem dla ogólnej normy moralnej a oceną konkretnych zachowań związanych z tą normą.

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF), który przeprowadził badanie stosunku do nadużyć finansowych, jest też organizatorem X Kongresu Antyfraudowego, który odbędzie się już 24 października 2019 r. EY po raz kolejny będzie patronem merytorycznym tego wydarzenia. Zaprezentujemy na nim wyniki raportu z jubileuszowego badania nadużyć w sektorze finansowym, które przeprowadziliśmy wraz z ZPF.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>