Zuzanna Hałemejko

Zuzanna Hałemejko

Stanowisko: Menedżer
Zuzanna Hałemejko jest Menedżerem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć oraz członkiem Zespołu Informatyków Śledczych (Forensic Technology and Discovery Services). Nadzoruje polskie i międzynarodowe projekty z zakresu zabezpieczania i analizy danych elektronicznych (eDiscovery) oraz informatyki śledczej. Współpracuje z polskimi i międzynarodowymi kancelariami prawnymi oraz zespołami EY, nadzorując czynności zabezpieczania, przetwarzania i organizacji przeglądu danych elektronicznych. Wyniki prac Zuzanny – przygotowywane dla firm i kancelarii prawnych – wielokrotnie stanowiły dowody w sprawach związanych z oszustwami, nadużyciami i korupcją, a także były wykorzystywane przy reagowaniu na incydenty bezpieczeństwa w firmach. Zuzanna jest wykładowcą w ramach studiów podyplomowych oraz szkoleniowcem z zakresu przeprowadzania dochodzeń przy użyciu metod eDiscovery. Posiada tytuł RCA (Relativity Certified Administrator).

Lista wpisów tego autora

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (International Organization for Standarization – ISO) opublikowała niedawno długo wyczekiwany nowy standard dotyczący systemów zarządzania funkcją compliance w organizacji. Stworzenie normy ISO 19600, „Systemy Zarządzania Funkcją Compliance – Wytyczne” („Compliance management systems – Guidelines”) miało na celu wskazanie organizacjom jak należy tworzyć, rozwijać, wdrażać, oceniać i utrzymywać efektywny system zarządzania funkcją compliance […]


Zgodnie z opublikowanym niedawno przez OECD raportem o korupcji międzynarodowej, kierownictwa wysokiego szczebla dużych firm często zgadzają się na łapówki płacone zagranicznym urzędnikom. Raport ten analizuje ponad 400 spraw łapówkarskich, w które zamieszane były osoby i spółki z 41 krajów-sygnatariuszy Konwencji Przeciw Korupcji OECD (OECD Anti-bribery Convention). Przypadki korumpowania zagranicznych urzędników państwowych, analizowane w tym […]


Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych ogłosił, że tylko w roku finansowym zakończonym 30 września 2014 roku whistleblowerzy otrzymali w sumie 435 milionów dolarów. Chodzi o sygnalistów, którzy, często narażając swoją karierę, zgłosili nadużycia zgodnie z klauzulą qui tam ustawy federalnej o fałszywych roszczeniach (the False Claims Act – FCA). Zgodnie z jej zapisami osoby oraz jednostki, […]