Robert Sroka

Robert Sroka

Stanowisko: Menedżer
Robert od dziewięciu lat zawodowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z problematyką etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Wdraża systemy etyczne oparte na uznanych międzynarodowych normach i standardach – SocialAccountability 8000, BSCI, SMETA. Wspiera też polskie firmy w spełnieniu wymagań etycznych stawianych przez globalnych kontrahentów, między innymi w systemie zarządzania łańcuchem dostaw EcoVadis. Robert specjalizuje się w analizowaniu ryzyk pozafinansowych spółek na potrzeby podmiotów finansowych. W latach 2010 – 2014 był członkiem rządowego Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, ciała opiniodawczo-doradczego Prezesa Rady Ministrów. Przewodniczył Grupie roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji. Autor oraz redaktor licznych publikacji książkowych i raportów dotyczących etyki biznesu oraz raportowania danych pozafinansowych, m.in. „Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania”, „Etyka w HR”, „Raportowanie danych pozafinansowych. Przewodnik dla spółek”, „Odpowiedzialne inwestycje kapitałowe”.

Lista wpisów tego autora

Po dwóch turach konsultacji społecznych, podczas których zgłoszono około 1000 szczegółowych uwag, opinii i propozycji na stronie Rządowego Centrum Legislacji została opublikowana najnowsza wersja projektu ustawy o jawności życia publicznego datowana na 12 grudnia 2017 roku. Jednocześnie, na 20 grudnia został ustalony termin konferencji uzgodnieniowej w gronie przedstawicieli ministerstw. Zmian w zakresie wdrażania procedur antykorupcyjnych […]


Prawdopodobny brak konieczności podpisywania kodeksów etycznych przez każdego kontrahenta, możliwość przygotowania przez CBA rekomendacji lub wytycznych dotyczących wdrażania programów antykorupcyjnych oraz data wejścia w życie ustawy zapowiadana na styczeń, a najdalej na luty, to główne punkty istotne dla przedsiębiorców, jakie pojawiły się 27 listopada podczas II tury konsultacji społecznych ustawy o jawności życia publicznego. Minister […]


Ustawa o jawności życia publicznego budzi duże zainteresowanie przedsiębiorców. Dla wielu firm zagadnienie wdrażania wewnętrznych programów antykorupcyjnych jest nowością, inne zastanawiają się, na ile stosowane przez nich rozwiązania spełniają obowiązki wynikające z ustawy.   Przypominamy, że ustawa wymaga wdrożenia i utrzymywania skutecznego programu antykorupcyjnego, za brak którego grożą sankcje do 10 milionów złotych i 5-letni […]


18 października bieżącego roku w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja pt. Etyka biznesu. Stan obecny i wyzwania na przyszłość. W trakcie wydarzenia dyskutowano m.in. o znaczeniu etyki biznesu i compliance dla polskich przedsiębiorców. Konferencja była podsumowaniem pierwszego etapu prac Grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego biznesu. Stanowi ona część Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i […]


Wczoraj (tj. 6 listopada 2017 roku) w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie podsumowujące konsultacje ustawy o jawności życia publicznego. Ponad pięciogodzinna wymiana zdań, uwag i rekomendacji dotyczyła różnych zapisów projektu ustawy. Zespół EY biorący udział w tym spotkaniu analizował w szczególności wątki związane ze spółkami i obowiązkami, jakie nakłada na nie ustawa. Prowadzący […]


W połowie października Fundacja Standardów Raportowania oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych opublikowały Standard Informacji Niefinansowych (SIN). Dokument powinien ułatwić polskim spółkom raportowanie niefinansowe, do którego zostały zobowiązane Dyrektywą unijną (2014/95/UE). Regulacja została zaimplementowana do polskiego prawa ustawą z dnia 15 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o rachunkowości. W kontekście szerokiego zakresu nowych informacji do ujawnienia, […]


Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie raportowania niefinansowego zostały przyjęte 26 czerwca br. Dokument stanowi podpowiedź dla spółek, na które ustawa o rachunkowości nakłada obowiązek ujawniania informacji niefinansowych. Oprócz raportowania na temat działań w zakresie przeciwdziałania korupcji i łapownictwu, spółki będą zobowiązane również do publikacji informacji o sprawach pracowniczych, środowiskowych, społecznych i prawach człowieka. Wytyczne kierunkowe […]


Norma antykorupcyjna ISO 37001 została opublikowana przez Międzynarodowy Komitet Normalizacyjny zaledwie kilka miesięcy temu, a już cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno biznesu, jak i administracji wielu krajów. Rzetelnie wdrożona jest skutecznym narzędziem w ręku compliance oficera, a poprzez systemowe podejście wspiera budowanie kultury etycznej w organizacjach. EY zorganizowało bezpłatne szkolenie online (webcast) poświęcone ISO 37001. […]