Piotr Płatek

Piotr Płatek

Stanowisko: Menedżer
Piotr Płatek był Menedżerem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku Ekonomia. Zanim dołączył do zespołu, zdobył kilkuletnie doświadczenie w Dziale Audytu Ogólnego EY, gdzie był odpowiedzialny za badanie sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości. Piotr ma praktyczne doświadczenie w prowadzeniu audytów śledczych, audytów zgodności oraz projektów związanych z analizą transakcji gospodarczych. Był również odpowiedzialny za realizację projektów polegających na ocenie efektywności systemu kontroli wewnętrznej oraz identyfikacji ryzyk w procesach biznesowych. Piotr współpracował z wiodącymi firmami z sektora farmaceutycznego, nieruchomościowego, produkcyjnego oraz instytucjami finansowymi.

Lista wpisów tego autora

Rada, Parlament i Komisja Europejska osiągnęły wczoraj porozumienie w sprawie kształtu dyrektywy dotyczącej ochrony sygnalistów. Zgłoszenia nie tylko wewnętrznie Nowe zasady nakładają obowiązek tworzenia bezpiecznych kanałów do raportowania nieprawidłowości zarówno w samej organizacji (dla podmiotów zatrudniających, co najmniej 50 pracowników) jak również bezpośrednio do instytucji publicznych. Mniejsze podmioty będą mogły korzystać z rozwiązań oferowanych przez […]


Jednostki zaangażowane w wydatkowanie środków publicznych mogą od stycznia wspomagać się poradnikiem na temat ryzyka nadużyć finansowych i przeciwdziałania im. Poradnik ma być przydatny zwłaszcza przy projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opublikowało w styczniu poradnik mający na celu zwiększenie świadomości wystąpienia ryzyka nadużyć finansowych oraz […]


Transparency International opublikowała dzisiaj Indeks Percepcji Korupcji (Corruption Perception Index – „CPI”) 2018. Polska, w rankingu 180 krajów świata, podobnie jak w ubiegłym roku, otrzymała 60 punktów co pozwoliło na zajęcie 36 pozycji. Indeks Percepcji Korupcji Transparency International (Corruption Perceptions Index) jest globalnym rankingiem postrzegania korupcji w życiu publicznym. Ocenia państwa na skali od 0 […]


Przez ponad dekadę Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych („ACFE”) mierzyło efekt wprowadzenia rozwiązań do zgłaszania nadużyć na otrzymywanie sygnału o nieprawidłowościach od whistleblowerów. Wnioski nie są zaskakujące – dane wskazują, że nadużycie jest dużo częściej identyfikowane w firmach, które mają linie do zgłaszania nadużyć (46% przypadków) niż gdy takiego rozwiązania wciąż brakuje (30% […]


Od kilku lat obserwujemy wzrost dojrzałości rynku fuzji i przejęć w Polsce. Rośnie też świadomość kupujących. Może o tym świadczyć większa popularność ubezpieczeń od odpowiedzialności z tytułu naruszenia oświadczeń i zapewnień. Pozwalają one spółkom kupującym przenosić część ryzyka związanego z sytuacją prawną i ekonomiczną nabywanego przedsiębiorstwa na ubezpieczyciela. Pomoc doradcy w trakcie procesu M&A to […]


Jak pisałem w poprzednim wpisie aż 30% menedżerów zaakceptowałoby fałszowanie sprawozdań finansowych aby osiągnąć akceptowany wynik. Opisałem zasady rządzące sprawozdaniami finansowymi dotyczącymi rezerw i dziedzinami najbardziej narażonymi na zniekształcenia. Oddzielnym rodzajem rezerw, któremu wypada poświęcić więcej uwagi są tak zwane rezerwy aktuarialne. Przy wycenie przyszłych zobowiązań z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych, świadczeń emerytalnych i podobnych […]


Zgodnie z wynikami 14 badania nadużyć gospodarczych z 2016 roku fałszowanie sprawozdań finansowych jest w dalszym ciągu akceptowane przez wielu menedżerów. Aż 30% z nich zaakceptowałoby jedną lub kilka form manipulacji danymi finansowymi, aby sprostać presji związanej z realizacją zakładanych wyników. Wśród stosowanych sposobów wymienia się wsteczne datowanie kontraktów, nieujawnianie umów i nieujmowanie ich skutków […]


Poprzednio opisując nadużycia w gospodarce magazynowej skupiłem się głównie na symptomach, które mogą wskazywać na możliwość wystąpienia nieprawidłowości. Dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na pytanie, jak kierownictwo przedsiębiorstwa może się bronić przed nadużyciami dotyczącymi sprzeniewierzenia składników majątku spółki. Trudno dyskutować ze stwierdzeniem, że odpowiednio wdrożony plan kontroli prewencyjnej może w znacznym stopniu ograniczyć nadużycia w gospodarce magazynowej. […]