Piotr Jagodziński

Piotr Jagodziński

Stanowisko: Starszy Analityk
Piotr Jagodziński jest Starszym Analitykiem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY. Piotr jest absolwentem studiów magisterskich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie oraz stypendystą programu Erasmus na University of Lapland w Finlandii. Dodatkowo, ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej. Zanim dołączył do zespołu, zdobywał doświadczenie w międzynarodowych instytucjach finansowych, specjalizując się w obszarze Anti-Money Laundering.

Lista wpisów tego autora

Ustawa z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu („ustawa AML”) obowiązuje od 13 lipca 2018 roku, jednak wdrożenie niektórych obowiązków odroczono, dając czas na dostosowanie. Już za miesiąc mija termin na spełnienie jednego z nich. Jak pisaliśmy na blogu, do największych zmian legislacyjnych można zaliczyć wprowadzenie rejestru beneficjentów rzeczywistych, zmianę definicji […]


„Azerbejdżańska pralnia” to kolejny ujawniony przez OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) zaawansowany mechanizm prania pieniędzy. Nowa afera wyszła na jaw krótko po ucichnięciu poprzedniej, związanej z globalną (rosyjską) pralnią. Jej wartość szacowano na 20 miliardów dolarów. Nazwa schematu „azerbejdżańska pralnia” pochodzi od źródła pochodzenia pieniędzy. Śledztwo dziennikarskie powiązało je z rządzącymi elitami Azerbejdżanu. […]


W zeszły czwartek odbyła się VIII edycja Polsko-Niemieckiego Forum Compliance.  Głównym tematem forum były aktualne trendy rozwojowe i wyzwania dla compliance oficerów. Podczas dyskusji wypowiadali się m.in. przedstawiciele środowisk akademickich, instytucji pozarządowych, kancelarii prawnych, a także reprezentanci świata biznesu. Partnerem forum po raz kolejny była firma EY. Temat „Compliance X.0 czyli jak efektywnie wykorzystać narzędzia […]


IV Dyrektywa Unii Europejskiej o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy powinna zostać zaimplementowana do polskiego prawa do 26 czerwca br. Na początku maja opublikowano projekt ustawy wdrażającej unijne prawo do polskiego systemu prawnego. W poprzednim wpisie omówiłem projekty zmian prawa wprowadzające powstanie rejestru beneficjentów rzeczywistych, rozszerzenie kategorii osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne oraz rozszerzenie katalogu podmiotów obowiązanych. […]


IV Dyrektywa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy została przyjęta przez Radę Unii Europejskiej na początku czerwca 2015 roku. Ostateczny termin implementacji jej zapisów do przepisów krajów członkowskich wyznaczono na 26 czerwca 2017 roku. Polski projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji na początku maja bieżącego roku. Zmiany, […]


Na początku kwietnia, Przewodniczący KNF skierował do Ministra Rozwoju i Finansów projekt nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Proponowane zmiany mają na celu wzmocnienie uprawnień regulatora i sprawniejsze przeciwdziałanie nadużyciom ze strony nieuprawnionych podmiotów świadczących usługi finansowe poprzez platformy internetowe. Projekt skupia się przede wszystkim na zagrożeniach obecnych na rynku FOREX i ochronie tzw. […]


Pranie pieniędzy jest najczęściej związane z operacjami gotówkowymi. Najwygodniejsze dla przestępców są wysokie nominały. Jaki więc wpływa na nielegalne operacje mogłoby mieć wycofanie banknotów o wysokich nominałach? Pomimo rozwoju technologii płatniczych, gotówka – w szczególności w postaci banknotów o wysokiej wartości – pozostaje ulubionym narzędziem grup przestępczych. Zwraca na to uwagę raport „Why is Cash […]


10 lutego 2017 roku NBP wprowadził do powszechnego obiegu banknot o nominale 500 złotych. Jak utrzymuje Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych banknot posiada nowoczesne zabezpieczenia, co zmniejsza ryzyko fałszerstwa. Czy to oznacza, że przestępcy nie będą mieli z niego pożytku? Niekoniecznie. Spróbujmy przeanalizować zagrożenia, zwłaszcza że wiele głosów wskazuje ciemne strony korzystania z banknotów o wysokim […]