Olga Gliwa

Olga Gliwa

Stanowisko: Konsultant
Olga Gliwa jest Konsultantem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY. Olga jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Finanse i Rachunkowość ze specjalnością Strategie Podatkowe. Zanim dołączyła do zespołu, zdobywała doświadczenie zawodowe m.in. w Departamencie ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy jednego z banków oraz aktywnie rozwijała umiejętności zarządzania projektami. Olga posiada doświadczenie w projektach dochodzeniowych, audytach zgodności połączonych z identyfikacją ryzyka w procesach biznesowych oraz z oceną efektywności systemu kontroli wewnętrznej. Olga uczestniczyła w półrocznym projekcie zagranicznym w Wielkiej Brytanii polegającym na wsparciu procesu AML w jednym z największych światowych banków. Jest członkiem Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA Polska). Obecnie jest w trakcie zdobywania tytułu Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego (Certified Internal Auditor). Jej pozazawodowe zainteresowania to przede wszystkim podróże oraz psychologia.

Lista wpisów tego autora

Zgodnie z zapowiedzią, mamy przyjemność przedstawić tegoroczny Raport z badania nadużyć na rynku finansowym. Raport stanowi podsumowanie kolejnej edycji cyklicznych badań, które od wielu lat są prowadzone przez firmę EY wspólnie z Konferencją Przedsiębiorstw Finansowych (KPF). Podobnie jak w poprzednich latach, za pośrednictwem anonimowej ankiety poprosiliśmy przedstawicieli sektora finansowego o opisanie obserwowanej skali zjawiska nadużyć na […]


24 października br. w Warszawie odbyła się VIII edycja Kongresu Antyfraudowego, organizowanego cyklicznie przez EY oraz Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych – KPF. Tematyka Kongresu Antyfraudowego, który na stałe wpisał się w kalendarz ogólnopolskich wydarzeń poświęconych tematyce nadużyć gospodarczych, dotyczy problemu oszustw na rynku finansowym. VIII edycja Kongresu Antyfraudowego rozpoczęła się wystąpieniem Mariusza Witalisa oraz Marcina Bieszki. […]


Tegoroczne wyniki badania „Moralność Finansowa Polaków” ukazują aktualny kształt norm moralnych dotyczących stopnia przyzwolenia i zakresu nadużyć konsumenckich w polskim społeczeństwie. Badanie przeprowadzono na zlecenie Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych we współpracy z Rejestrem Dłużników BIG InfoMonitor, Ferratum Bank oraz firmą windykacyjną Lindorff S.A. Reprezentatywna grupa badanych składająca się z tysiąca pełnoletnich Polaków oceniła poszczególne rodzaje nadużyć […]


W maju 2017 roku UOKiK złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez spółkę, wobec której zarzuty sformułowano między innymi na podstawie opinii zebranych na temat przedsiębiorcy w internecie. UOKiK prowadzi sprawy dotyczące ograniczania konkurencji, stosowania przez przedsiębiorców niedozwolonych klauzul umownych oraz zbiorowych interesów kontrahentów. W postępowaniach dotyczących niedozwolonych klauzul umownych, urząd dąży do […]


Z początkiem 2018 roku wejdzie w życie możliwość dobrowolnego stosowania nowego rozwiązania podatkowego, jakim jest podzielona płatność (tzw. split payment) podatku od towarów i usług. Według szacunków resortu finansów, dzięki nowemu mechanizmowi w ciągu 10 lat w budżecie państwa przybędzie około 82 miliardów złotych. Docelowo rozwiązanie ma być obligatoryjne. Mechanizm podzielonej płatności jest jednym z […]


UOKiK uruchomił pilotażowy program zgłoszeń o zmowach rynkowych i przetargowych przedsiębiorców. Od kwietnia bieżącego roku każdy może w prosty i anonimowy sposób zawiadomić UOKiK o działaniach ograniczających konkurencję rynkową. UOKiK jest zainteresowany takimi praktykami jak: wspólne ustalanie cen, wielkości produkcji lub sprzedaży, podział rynku lub grup konsumentów, a także zmowy przetargowe. To ograniczanie konkurencji może […]