Michał Sajko

Michał Sajko

Stanowisko: Konsultant
Michał Sajko był Konsultantem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobył w ramach audytu finansowego EY, współpracował również z firmami takimi jak McKinsey&Company oraz KPMG. Ukończył kierunek Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej, a także Program Finanse i Zarządzanie w Biznesie umożliwiający zdobycie kwalifikacji ACCA. Tematem jego pracy magisterskiej, zamykającej okres angielskojęzycznych studiów International Business w SGH, były zagadnienia efektywności przeciwdziałania nadużyciom gospodarczym. Jego pozazawodowe zainteresowania obejmują problematykę społeczno-polityczną oraz psychologię. Prywatnie uprawia kolarstwo szosowe oraz narciarstwo biegowe.

Lista wpisów tego autora

Wchodzące w życie 3 lipca 2016 r. zapisy rozporządzenia Market Abuse Regulation (MAR) oraz dyrektywy Market Abuse Direcitve (MAD) służyć mają wzmocnieniu i uzupełnieniu systemu nadzoru nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej. Swoje cele, w odniesieniu do wszystkich krajów członkowskich UE, regulacje MAD i MAR będą realizować poprzez: Ujednolicenie, uproszczenie i aktualizację otoczenia regulacyjnego Zapewnienie integralności […]


Do 3 lipca 2016 r., czyli momentu wejścia w życie zapisów unijnego rozporządzenia Market Abuse Regulation (MAR) oraz dyrektywy Market Abuse Direcitve (MAD) pozostaje coraz mniej czasu. Wprowadzą one szereg zmian dotyczących klasyfikacji nadużyć rynkowych oraz skali odpowiedzialności zarówno osób prawnych, jak i fizycznych. Istotnym skutkiem nowych przepisów będzie zmiana sposobu raportowania informacji przez spółki […]


Kolejnym przedstawianym przez nas rozwiązaniem z zakresu odpowiedzialności społecznej oraz zarządzania łańcuchem dostaw jest SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audits). Od innych standardów koncepcję tę odróżnia nie tylko sposób przeprowadzania certyfikacji, lecz również możliwość publikowania wyników na internetowej platformie Sedex (Supplier Ethical Data Exchange). Obecność na platformie potwierdza spełnianie przez spółkę wysokich standardów etycznych oraz […]


Polski rynek finansowy musi być przygotowany na zmianę przepisów, która wejdzie w życie 3 lipca 2016 roku. Wtedy uczestnicy rynku zaczną podlegać unijnym regulacjom zawartym w rozporządzeniu Market Abuse Regulation oraz dyrektywie Market Abuse Directive. Mają one pomóc w zapobieganiu i wykrywaniu zabronionych działań w obrocie finansowym. Do kategorii nadużyć rynkowych należy m.in. szereg działań […]


Polski rynek finansowy powinien przygotować się na zmianę przepisów dotyczących zapobiegania nadużyciom giełdowym. Od 3 lipca 2016 roku uczestnicy rynku zaczną podlegać unijnym regulacjom zawartym w rozporządzeniu Market Abuse Regulation oraz dyrektywie Market Abuse Directive. Nowe regulacje mają zwiększyć efektywność zapobiegania i wykrywania niedozwolonych zjawisk w obrocie finansowym. Jednym z nich jest zjawisko insider tradingu, […]


21 stycznia 2015 roku niemiecki rząd przyjął projekt ustawy dotyczącej zwalczania korupcji przygotowany przez Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, BMJV). Projekt przewiduje zaostrzenie kar za proponowanie oraz przyjmowanie łapówek w obrocie gospodarczym. Nowelizacja niemieckiego kodeksu karnego ma na celu zaadaptowanie wymagań Komisji Europejskiej oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciwko […]


Popularność jaką swojego czasu zdobyły opowieści Artura Conan Doylea i Agaty Christie mogły zwiastować jak liczną widownią cieszyć się będą realizowane współcześnie seriale kryminalne. Znakomita większość widzów, przynajmniej kojarzy tytuły, takie jak CSI, W11 Wydział Śledczy lub Pitbull. Ukazane tam szczegóły pracy śledczych wpływają na sposób postrzegania podejmowanych przez nich czynności w odbiorze publicznym. Jak […]


Według raportu sporządzonego przez niemiecką firmę Security Research Labs, telefony komórkowe posiadające karty SIM bazujące na szyfrowaniu przestarzałą obecnie metodą Data Encryption Standard (DES), mogą być podatne na próby ich złamania. Badania prowadzone pod kierownictwem Karsta Nohla sugerują, że problem dotyczyć może nawet pół miliarda urządzeń będących obecnie w użyciu. Mechanizm ataku oparty jest na […]