Michał Kotarski-Gałaj

Michał Kotarski-Gałaj

Stanowisko: Konsultant
Michał Kotarski-Gałaj jest Konsultantem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY. Michał jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Prawo. Zanim dołączył do zespołu, zdobywał doświadczenie w zespołach zajmujących się sankcjami, AML i regulacjami w wiodących polskich i międzynarodowych bankach.

Lista wpisów tego autora

Niecałe cztery miesiące od wejścia w życie ostatniej nowelizacji przepisów Ustawy AML, czyli o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na ścieżce legislacyjnej znalazł się projekt kolejnych zmian. Głównym celem obecnie przygotowywanej nowelizacji jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów tzw. V Dyrektywy AML. Przepisy te miały zostać zaimplementowane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej do 10 […]


13 października, czyli 18 miesięcy po ogłoszeniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: Ustawa AML), wchodzą w życie przepisy dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Utworzenie rejestru wynika z implementacji w Ustawie AML przepisów tzw. IV dyrektywy AML. Polska dołącza tym samym do grona innych państw należący do Unii Europejskiej, w których takie […]