Maria Magdalena Frąckowiak

Maria Magdalena Frąckowiak

Stanowisko: Konsultant
Magda Frąckowiak jest Konsultantem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY. Przed dołączeniem do zespołu, zdobywała doświadczenie zawodowe m.in. w Dziale Kontrolingu Finansowego jednej z wiodących firm z branży spożywczej oraz w dziale Audytu Finansowego w EY. Magda ukończyła studia na kierunku Prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe z zakresu Analizy finansowej w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Magda jest również stypendystką programu Erasmus na Uniwersytecie Portucalense w Porto, Portugalii. Jest w trakcie zdobywania tytułu Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego (Certified Internal Auditor). Jest również członkiem Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA).

Lista wpisów tego autora

Dywizja Kryminalna Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych opublikowała zaktualizowaną wersję zasad dotyczących oceny programów compliance spółek, w których przeprowadzane jest dochodzenie. Zasady te powinny być wzięte pod uwagę w trakcie przeprowadzania dochodzenia w celu określenia, czy niezbędne będzie postawienie zarzutów. Obejmują adekwatność i efektywność systemu compliance obowiązującego w spółce oraz wysiłki naprawcze, mające na celu implementację […]


W obecnych czasach, tak bardzo naznaczonych przez pandemię COVID-19, wielu przedsiębiorców staje przez problemem interwencyjnego zakupu materiałów. Powodów takiej sytuacji jest wiele, od zmiany profilu produkcji, przez potrzebę zastąpienia dotychczasowych kontrahentów, aż po nietypowe potrzeby spółki. Dlatego tak ważna staje się weryfikacja kontrahentów. Przedstawiamy podstawowe metody jej dokonania. Zgodnie z wynikami 15. Światowego Badania Nadużyć […]


Prezes UODO zatwierdził roczny plan kontroli sektorowych. Zakłada on przeprowadzenie kontroli sposobu przetwarzania danych osobowych w wielu dziedzinach, między innymi w telemarketingu.  UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych) ma uprawnienia do przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Podejmowane kontrole muszą jednak być zgodne z zatwierdzonym planem. Jednostki sektora publicznego mogą się spodziewać kontroli w […]