Marcin Bieszki

Marcin Bieszki

Stanowisko: Starszy Konsultant
Marcin Bieszki jest Starszym Konsultantem w Dziale Global Financial Services w warszawskim biurze EY. Marcin jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Ekonomicznym ze specjalnością Transport i Logistyka. Posiada doświadczenie w projektach dochodzeniowych, w szczególności w gromadzeniu dowodów na potrzeby sporów sądowych i zawiadomień do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Obecnie jest w trakcie uzyskiwania kwalifikacji Certyfikowanego Biegłego ds. Nadużyć Gospodarczych (CFE).

Lista wpisów tego autora

Dane posiadane przez banki są często niezbędne w walce z przestępczością gospodarczą, czyli tzw. białymi kołnierzykami. Wytyczne Prokuratury Krajowej wprowadzają procedury, które mają na celu przyspieszenie postepowania organów ścigania. W świetle przepisów Prawa bankowego, banki są obowiązane do zachowania tajemnicy i nieujawniania danych klientów. Obowiązek ten nie jest jednak bezwzględny. W przypadkach wskazanych w ustawie, […]


Pełnienie funkcji członka zarządu spółki kapitałowej wiąże się nie tylko z prestiżem, ale również z odpowiedzialnością. Za podejmowane decyzje może on ponieść zarówno konsekwencje cywilnoprawne z tytułu ewentualnych odszkodowań, jak i konsekwencje karne z tytułu czynności oraz zaniedbań określonych w licznych aktach prawnych. Przepisy dotyczące odpowiedzialności karnej członków zarządu wykraczają poza zapisy zawarte w Kodeksie […]


W przypadku zwiększenia wynagrodzenia, czyli podstawy wymiaru składek przyznanego tuż przed dłuższą nieobecnością zleceniobiorcy w miejscu pracy, ZUS ma prawo tę podstawę obniżyć do wysokości „realnej”. Czy w ten sposób popularny proceder wyłudzania świadczeń z ZUS zostanie zakończony? Wyrokiem z dnia 11 maja 2017 roku Sąd Najwyższy „w całości i zupełności podzielił krytyczną weryfikację oderwanych […]


Ustawodawca zakazał przeprowadzania ponownej, takiej samej kontroli. Ma to na celu zwiększenie ochrony przedsiębiorców przed utrudniającymi funkcjonowanie procedurami. Czy zakaz może być w praktyce skuteczny? Eksperci podatkowi zwrócili uwagę na nową regulację dotyczącą ochrony przedsiębiorców przed kontrolami. Mowa o zapisach art. 83b Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (s.d.g.). Ustawodawca zakazuje organom kontrolującym przeprowadzania ponownej kontroli […]


W firmach, w których działa Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), pracodawca przeznacza ustaloną kwotę na cele socjalne i przelewa środki pieniężne na wydzielony rachunek bankowy. Suma ta stanowi dla pracodawcy koszt i jest stała, niezależnie od wydatkowania środków. Ewentualna nadwyżka zostaje przeniesiona do wykorzystania w przyszłych okresach. Natomiast samo wydatkowanie na poszczególne cele wynika ze […]


Prawa człowieka muszą być przestrzegane w firmach. Tymczasem wiele z nich nie wie, co się dzieje w tej dziedzinie na ich podwórku. Ta niewiedza i ewentualne łamanie prawa mogą być kosztowne. Brytyjski Instytut Prawa Międzynarodowego (BIICL), we współpracy z kancelarią prawną Norton Rose Fulbright, przeprowadził badanie na temat przestrzegania praw człowieka przez przedsiębiorców. Od czerwca […]