Małgorzata Sprawka

Małgorzata Sprawka

Stanowisko: Konsultant
Małgorzata Sprawka jest Konsultantem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY oraz Certyfikowanym Specjalistą ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (CAMS). Posiada ponad 5 - letnie doświadczenie w obszarze AML/CFT zdobyte podczas pracy dla globalnych instytucji finansowych w zakresie polityki poznaj swojego klienta (KYC), analizy transakcji oraz kontroli jakości. Małgosia jest absolwentką prawa oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego na Uniwersytecie Warszawskim.

Lista wpisów tego autora

7 maja b.r. Komisja Europejska przedstawiła Action Plan w sprawie wszechstronnej polityki unijnej dotyczącej przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jak czytamy w oświadczeniu wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Valdisa Dombrovskisa: „Dzięki prezentowanemu dziś kompleksowemu i dalekosiężnemu planowi działania wzmacniamy nasze środki obrony przed praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. W naszych przepisach i ich wdrażaniu nie powinno […]


Jak wynika z opublikowanego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej sprawozdania z działalności za poprzedni rok liczba złożonych zawiadomień o transakcjach podejrzanych była niższa niż w latach 2016-2017. Odpowiadała poziomowi z roku 2015. Zwiększyła się natomiast liczba zawiadomień przesłanych przez GIIF do prokuratury w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa prania pieniędzy. W 2018 roku GIIF otrzymał […]