Małgorzata Skawińska

Małgorzata Skawińska

Stanowisko: Konsultant
Małgorzata jest Konsultantem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć. Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zanim dołączyła do zespołu rozwijała swoją karierę zawodową jako ekspert w dziedzinie antykorupcji i etyki pracowniczej, wykładowca akademicki i trener. Współpracowała z najważniejszymi jednostkami administracji rządowej i samorządowej. Specjalizuje się w budowaniu i analizie systemów antykorupcyjnych i compliance. Jest stałym ekspertem ds. antykorupcji Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Wykłada w Collegium Civitas i na podyplomowych studiach Zarządzania Zasobami Ludzkimi UW.

Lista wpisów tego autora

W erze compliance, społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), systemów antykorupcyjnych, programów przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innych obowiązków nałożonych na organizacje po to by prowadzenie biznesu było jak najbardziej etyczne, zgodnie z prawem i służące społeczeństwu – łatwo o poczucie wśród kadry zarządzającej, że te same zagadnienia powtarzają się nieustannie i powstają kolejne polityki, których zakres […]


Zamrożenie światowej gospodarki w wyniku pandemii COVID-19 jest wydarzeniem absolutnie bez precedensu. Jego skutki odczuła ponad połowa globalnej populacji. Tak ogromny kryzys niesie ze sobą ponadprzeciętne ryzyko nadużyć. Stąd wyjątkowo ważne stają się w firmach działy compliance. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez ACCA, opublikowanymi w połowie kwietnia, 80% przedsiębiorstw ograniczyło biznes, a ponad połowa firm […]


Odmieniona rzeczywistość biznesowa istotnie zmieniła funkcjonowanie i postrzeganie organizacji, ale też postawiła przed nimi nowe wyzwania i dylematy. Jedną z kluczowych kwestii w kontekście COVID-19 stały się obecne i nadchodzące działania HR. Wyzwaniom kadrowym w kontekście compliance i pracy zdalnej poświęciliśmy jeden z naszych webcastów, w trakcie, którego staraliśmy się m.in. znaleźć odpowiedzi na pytania […]


Wpływ zmian w prawodawstwie i nowych wytycznych regulacyjnych związanych z zapewnianiem zgodności nie omija działów HR. Dyrektywa o ochronie sygnalistów, Pracownicze Plany Kapitałowe i analiza post-wdrożeniowa RODO, stawiają przed specjalistami od zarządzania zasobami ludzkimi nowe wyzwania. VIII Kongres HR Spółek Giełdowych SEG, który odbył się w dniach 24-25 kwietnia 2019 r., był okazją do wspólnego […]


16 kwietnia 2019 roku Parlament Europejski przegłosował dyrektywę dotyczącą ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, nakładającą na przedsiębiorców i instytucje publiczne obowiązek ochrony sygnalistów przed działaniami odwetowymi. Zapisy dyrektywy wyznaczają standard minimum, który w lokalnym prawodawstwie państw członkowskich może być rozszerzany. Dokument czeka teraz na formalne zatwierdzenie przez Radę Unii Europejskiej i oficjalną publikację. Od […]


2 i 3 kwietnia 2018 r. odbyła się kolejna edycja konferencji Compliance Days organizowanej przez Instytut Compliance. W tym roku konferencja zgromadziła ponad 220 uczestników, którzy mieli okazję wysłuchać 50 ekspertów zajmujących się szeroko pojętym zagadnieniem zarządzania zgodnością. EY wspierał to wydarzenie jako sponsor Compliance Days 2019 oraz prowadzący jeden z warsztatów. Program wydarzenia podzielono na […]


Zaledwie dwa tygodnie dzielą nas od poznania finalnej wersji dyrektywy, która nałoży na przedsiębiorstwa i instytucje państwowe obowiązek ochrony sygnalistów. Z założenia dyrektywa reguluje przede wszystkim zagadnienia dotyczące bezpiecznych kanałów informacyjnych zarówno w sektorze prywatnym jak i państwowym. Zakazuje praktyk odwetowych wobec sygnalistów i nakłada na instytucje państwowe obowiązek informacji publicznej oraz szkolenia swoich przedstawicieli […]


22 lutego Fundacja Batorego zorganizowała seminarium na temat poprawy transparentności zamówień publicznych w Polsce. Na seminarium składały się między innymi dyskusja panelowa i trzy sesje warsztatowe poświęcone doświadczeniom podnoszenia przejrzystości zamówień. W dyskusji panelowej udział wzięli: Karolis Granickas – starszy manager w Open Contracting Partnership Mariusz Haładyj – prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Eliza Niewiadomska […]