Lista wpisów tego autora

Rola compliance w organizacji podlega ciągłej ewolucji. Coraz istotniejszą częścią efektywnego programu compliance są nowe technologie i wykorzystanie analizy danych. Analiza post factum ustępuje miejsca systemom umożliwiającym reagowanie na bieżąco. Systemy ciągłego monitoringu, a także przewidywania zdarzeń, wymiernie zwiększają korzyści płynące z systemu compliance.    Organizacje od dawna definiują i wykorzystują metryki KPI. W kontekście compliance, […]


Monitorowanie i raportowanie ryzyka (nie)zgodności przy użyciu analizy i wizualizacji danych Nowe trendy w organizacji funkcji compliance Tradycyjnie rozumiana funkcja compliance ma na celu zapewnienie zgodności z przepisami prawa, wewnętrznymi procedurami oraz przyjętymi standardami i praktykami. Cel ten zazwyczaj osiągany jest poprzez wdrożenie odpowiednich procedur oraz budowanie świadomości pracowników. Tradycyjnie funkcja compliance zajmuje się też […]